Home PagePorady prawneChcę pełnomocnika z urzędu- jak to zrobić?

Chcę pełnomocnika z urzędu- jak to zrobić?

Adwokat Anna Konrady- 2019-03-14 -
2 Komentarze

Paula KolaczChcąc wszcząć spór sądowy w Jarocinie, można domagać się ustanowienia dla siebie pełnomocnika – radcy prawnego albo adwokata z urzędu.

Prawo ustanowienia radcy prawnego lub adwokata nie przysługuje jednak każdemu. Taką pomoc otrzymać mogą tylko określone osoby.

Przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych uregulowane zostały w art. 117 kodeksu postępowania cywilnego.

Po pierwsze, ustanowienia dla siebie bezpłatnego adwokata lub radcy prawnego może domagać się osoba, która była zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub części. Od kosztów sądowych można być natomiast zwolnionym, gdy wykaże się, że nie jest się w stanie ich ponieść bez uszczerbku majątkowego dla siebie i najbliższych członków rodziny. Chcąc udowodnić taką okoliczność, trzeba złożyć w sądzie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach otrzymania (wzór znajduje się pod tym linkiem – https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf).

Osoba, która nie jest zwolniona z kosztów sądowych, może domagać się ustanowienia dla siebie pełnomocnika, jeżeli wykaże, że nie jest w stanie opłacić jego wynagrodzenia bez uszerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Podobnie, w takiej sytuacji dana osoba musi wykazać, ile zarabia i jakie ma koszty utrzymania i czy jest w stanie odłożyć kwotę odpowiednią, by zapłacić adwokatowi lub radcy prawnemu.

Jednocześnie, sąd uwzględni taki wniosek tylko, jeżeli uzna, że udział takiego pełnomocnika jest konieczny. Sąd oddali więc wniosek, gdy uzna, że sprawa jest na tyle prosta, że dana osoba może sama reprezentować swoje interesy.

Wniosek taki można złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów lub osobno, można sporzadzić go w formie pisemnej lub zgłosić ustnie do protokołu.

W sytuacji złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, Sąd wyznaczy radcę prawnego z okręgowej izby radców prawnych w Poznaniu, w miarę możliwości mieszkającego w Jarocinie lub adwokata z okręgowej rady adwokackiej w Poznaniu, również w miarę możliwości z okolic Jarocina.

W sprawach karnych można natomiast domagać się ustanowienia obrońcy z urzędu. Zgodnie z art. 78 kodeksu postępowania karnego. oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Są również sytuacje, w których posiadanie obrońcy jest obligatoryjne. Zgodnie z art. 79. w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: 1) nie ukończył 18 lat; 2) jest głuchy, niemy lub niewidomy; 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona; 4) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny. Zgodnie natomiast z art. 80. oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W tych przypadkach jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, to prezez sądu lub referendarz sądowy wyznaczy mu obrońcę z urzędu.

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości? Jezeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem. Nie ograniczamy się przy tym tylko do Jarocina. Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią mieszkańców takich miast jak: Krotoszyn, Pleszew, Ostrów, Gostyń, Koźmin, Gizałki, Borek Wielkopolski, Kalisz.

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

2 myśli na temat “Chcę pełnomocnika z urzędu- jak to zrobić?”

  • Iwona

    świetna inicjatywa w zakresie pierwszej darwowej porady prawne. Tak adwokaci powinni wychodzić przodem do klienta. Brawo dla kancelarii adwokackiej kacprzak kowalak w jarocinie

    • Bartosz Kowalak

      Dziękuje bardzo. Adwokaci i radcowie prawni z Naszej Kancelarii zawsze i przede wszystkim kierują się dobrem Klienta. I nie ma tutaj żadnego wyjatku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *