Home PagePorady prawneCo grozi za składanie fałszywych zeznań

Co grozi za składanie fałszywych zeznań

Adwokat Anna Konrady- 2019-02-25
Adwokat Anna Konrady -prawnik w Jarocinie. Wystepuje też przed sądami w Krotoszynie, Pleszewie, Kaliszu, Ostrowie, Śremie.

W praktyce naszej Kancelarii, Klienci niejednokrotnie pytali, co grozi za składanie fałszywych zeznań. Oczywiście zawsze powtarzaliśmy, że należy mówić prawdę, a pomyłki prostować. Faktycznie bowiem za powiedzenie nieprawdy przed organem procesowym grozi odpowiedzialność karna.

Kodeks karny w art. 233 reguluje: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W praktyce sądy karne wymierzają łagodniejsze kary. Przykładowo, Sąd Rejonowy w Jarocinie w wyroku z dnia 30 grudnia 2015, skazał na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tytułem próby na okres 2 ( dwóch ) lat, a także na grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych, ustalając każdą z nich na kwotę 20,00 złotych. Sąd uznał, że mieszkaniec powiatu jarocińskiego w dniu 28 kwietnia 2011 r. w J. będąc przesłuchiwany w charakterze świadka i uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, a nadto po odebraniu od niego przyrzeczenia na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Jarocinie w sprawie II K 508/10, zataił fakt pozostawania B. F. (1) w stanie po spożyciu alkoholu, zeznając niezgodnie z prawdą, że będąc w okresie 19-20 lipca 2010 r. w towarzystwie (…), nie wie, czy B. F. (1) był pod wpływem alkoholu oraz że nic na to nie wskazywało, podtrzymując przy tym uprzednie fałszywe w tym zakresie zeznania z dnia 20 lipca 2010 r., złożone w śledztwie w sprawie Ds. 693/10.

Sprawa klasyk, ktoś chciał komuś pomóc, zeznał nieprawdę i wyszedł jak Zabłocki na mydle.

Odpowiedzialność za składanie fłaszywych zeznań nie jest wcale taka kategoryczna, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata – obrońcy. Bowiem skazanie za ten czyn obwarowane jest warunkami. Po pierwsze, warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Po drugie, nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Po trzecie, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. Dużo zatem zależy od interpretacji danego przypadku oraz późniejszego zachowania sprawcy, co nie powinno ujść uwadze wytrawnemu pełnomocnikowi procesowemu.

 

Miło nam, że znaleźliście Państwo czas na lekturę naszego artykułu dotyczącego tematyki rozwodowej. Polecamy też inne nasze publikacje dotyczące prawa.

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

 

Zostaw swoją myśl na temat “Co grozi za składanie fałszywych zeznań”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *