Home PagePorady prawneCofnięcie pozwu o rozwód

Cofnięcie pozwu o rozwód

Adwokat Anna Konrady- 2020-06-10 -
1 Komentarz
Adwokat Anna Konrady -prawnik w Jarocinie. Wystepuje też przed sądami w Krotoszynie, Pleszewie, Kaliszu, Ostrowie, Śremie.

Ustanie emocji, szczera rozmowa, podjęcie mediacji mogą doprowadzić do wniosku, że decyzja o rozwodzie wcale nie była dobrym rozwiązaniem
i warto podjąć działania ratujące małżeństwo. Czy możliwa jest jednak rezygnacja z procesu rozwodowego, kiedy pozew o rozwód został już wniesiony do Sądu? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. W tym przypadku należy podjąć działania polegające na cofnięciu pozwu.

Pozew o rozwód można wycofać, aż do uprawomocnienia się wyroku. Sposób oraz skuteczność takiego cofnięcia zależą w dużym stopniu przede wszystkim od tego na jakim etapie znajduje się sprawa.

Cofniecie pozwu przed rozprawą

W przypadku gdy nie doszło jeszcze do pierwszej rozprawy, a pozwany nie ustosunkował się do pozwu, zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może zostać cofnięty bez zgody pozwanego aż do czasu rozpoczęcia rozprawy. W tym przypadku konieczne będzie złożenie stosownego pisma procesowego do Sądu w którym zawrzemy oświadczenie o tym, że cofamy pozew w sprawie rozwodowej wraz z podaniem motywów takiego działania. Można uczynić to także, poprzez złożenie ustnego oświadczenia na początku pierwszej rozprawy.

Cofniecie pozwu po wniesieniu odpowiedzi na pozew.

Inaczej sprawa kształtuje się w przypadku, gdy pozwany, czyli nasz współmałżonek wniesie odpowiedź na pozew . To czy strona, która wystąpiła
z pozwem rozwodowym będzie mogła go cofnąć, w dużej mierze zależy od tego jaki stosunek do niego ma pozwany.

Jeżeli nasz współmałżonek nie zgadza się z rozwodem i wnosi
o oddalenie powództwa, można cofnąć pozew. W przeciwnej sytuacji, gdy współmałżonek również wystąpi z żądaniem rozwodu, cofniecie pozwu będzie możliwe tylko po uzyskaniu jego zgody.

Brak zgody na cofniecie pozwu, spowoduje, iż Sąd będzie zobligowany prowadzić sprawę dalej.

A co w przypadku, gdy wyrok został już wydany?

Cofnięcie pozwu może ostatecznie nastąpić także po wydaniu przez sąd wyroku , ale przed jego uprawomocnieniem. Ważne jest, aby małżonkowie byli już pojednani i zgodni co do tego, że nie chcą rozwodu.

1 myśl na temat “Cofnięcie pozwu o rozwód”

  • Brurryhap

    Jeśli była żona mojego męża zmarła w grudniu 2022 roku, a jej brat przelał pieniądze, które odziedziczyła po swojej matce na jej partnera, a ten podzielił pieniądze między jej dzieci, czy te dzieci będą musiały zwrócić te pieniądze, jeśli okaże się, że matka zostawiła po sobie wiele długów i dzieci chcą odrzucić majątek po niej, aby uniknąć długów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *