Home PagePorady prawneCzy sprzedaż samochodu z wadami to przestępstwo?

Czy sprzedaż samochodu z wadami to przestępstwo?

Adwokat Anna Konrady- 2020-04-04

W toku jednej ze spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię, Sąd poparł zajęte przez nas stanowisko wskazujące, że sprzedaż samochodu z wadami może być przestępstwem z art. 286 § 1 k.k., który stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przedmiotem sprawy była sprzedaż samochodu, który widniał w systemie informacyjnego Schengen, co oznacza, że pochodził z kradzieży. Co w tej sprawie było istotnym – sprzedawca wiedział o tej okoliczności i świadomie ją zataił przed kupującym samochód, naszym Klientem.

Nasz Klient, w chwili zawarcia umowy nie wiedział, że kupowany przez niego samochód pochodzi z kradzieży, przez co został narażony na wiele problemów na granicy. Klient wskazał, że w przypadku, gdyby sprzedawca poinformował go o pochodzeniu pojazdu, nie kupiłby tego samochodu.

Dlatego też, zdaniem naszych prawników, z uwagi na zatajenie przez sprzedawcę faktu sprzedaży kradzionego pojazdu, należy uznać, że sprzedawca świadomie wprowadził nabywcę w błąd co do pochodzenia samochodu, co w konsekwencji oznacza, że popełnił on przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

Podsumowując, warto mieć świadomość, że oszustwa osób trudniących się sprzedażą samochodów pochodzących z zagranicy mogą stanowić przestępstwo i nie ma przeszkód, by takie działania zgłaszać prokuraturze lub policji, a potem bronić swoich interesów sprawie karnej.

pixel2013 / Pixabay

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Czy sprzedaż samochodu z wadami to przestępstwo?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *