Home PagePorady prawneIle kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Jarocina rok 2023 ?

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Jarocina rok 2023 ?

Bartosz Kowalak- 2023-01-24

Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek w Jarocinie rok 2023 ?

Anna Konrady- adwokat sprawy spadkowe
Jarocin, Krotoszyn, Pleszew, Kalisz

Koszty te składają się z dwóch grup: kosztów związanych z wniesieniem powództwa, takich jak opłaty sądowe, koszty opinii biegłych i zaliczki na stawiennictwo świadków oraz kosztów związanych z wynajęciem profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat lub radca prawny specjalizujący się w sprawach spadkowych.

Opłata sądowa jest konieczna przy wniesieniu pozwu o zapłatę zachowku. Koszty adwokata lub radcy prawnego- jego wynagrodzenie zależne jest od jego doświadczenia i renomy jak i wartości przedmiotu sporu i jego skomplikowania.

Ile kosztuje proces o zachowek?

Niezależnie od tego czy klient dochodzący zachowku zdecyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego koniecznym jest poniesienie kosztów opłat sądowych. 

W związku z wniesieniem takiego pozwu koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej.

W sprawach do 20 tysięcy złotych pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji przy wartości przedmiotu zaskarżenia : 1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Natomiast w przypadku roszczeń większych, które przekroczą 20 tysięcy PLN opłata ta ma charakter stosunkowy i wynosi 5% roszczenia.

 

Co oznacza tytułem przykładów, że jeżeli dochodzimy roszczenie o zachowek w wysokości 30 000 zł, to taka opłata wniesie 1500 zł.

Jeżeli dochodzimy roszczeń w wysokości 90 000 zł wyniesie odpowiednio 4500 zł.

 

Wysokość tych opłat w zasadzie jest niezależna od tego czy dochodzimy zachowku w Kaliszu czy w Jarocinie, czy jakimkolwiek innym mieście.

Są to opłaty regulowane przepisami rangi ustawowej i obowiązujące na terytorium całego naszego kraju.

Na dalszym etapie postępowania o zapłatę zachowku mogą pojawić się kolejne koszty.

Sąd może na przykład zażądać zaliczki na koszty stawiennictwa świadków, jeśli tacy będą potrzebni. Zwykle jest to w granicach 100-200 zł za jednego świadka, jednak nie jest to regułą i często takie zaliczki są pomijane.

Innym ważnym kosztem, który pojawia się w toku postępowania o zapłatę zachowku, jest koszt związany z udziałem biegłego sądowego.

Najczęściej zachowek ustalany jest w oparciu o wartość majątku pozostawionego przez spadkodawcę, lub darowanego wcześniej, który najczęściej sprowadza się do nieruchomości, takich jak mieszkanie, dom, grunt lub innych ruchomości.

Jeśli nie ma zgody co do wartości danej nieruchomości lub rzeczy na dzień określania wysokości zachowku, sąd musi skorzystać z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Biegły wyceni każdy składnik majątku spadkodawcy. W zależności od ilości składników majątkowych, koszt takiej opinii może sięgać od kilku tysięcy do znacznie większej kwoty. Można założyć, że opinia dotycząca jednej nieruchomości kosztuje obecnie około 1500-2 000 zł. W trakcie procesu sąd żąda zapłaty zaliczki na koszty tej opinii, pod rygorem oddalenia wniosku i przegrania procesu. Ostateczne koszty związane z biegłym rozliczane są w wyroku końcowym.

 

Ile kosztuje adwokat, radca sprawny od sprawy o zachowek w Jarocinie 2023 r.?

Poza kosztami związanymi z samym pozwem o zachowek dochodzą jeszcze koszty związane z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika w sprawie. Czyli udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu specjalizującemu się w sprawach spadkowych. 

Wynagrodzenie takie najcześciej z jednej strony składa się z opłaty stałej i niekiedy z ustalonej procentowo premii za sukces.

Wynagrodzenie stałe najczęściej oscyluje wokół kosztów zastępstwa procesowego ustalanych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości jako kosztów, które zasądza Sąd ryczałtowo tytułem zwrotu stronie wygrywającej.

Stawki takie wyglądają następująco: do 500 zł – 90 zł; powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł; powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł; powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł; powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł; powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł; powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł; powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł; powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Poza wynagrodzeniem za prowadzenie sprawy o zachowek. Premii za sukces w postaci uzyskania zachowku ( najczęściej kilka do kilkunastu procent od wartości uzyskanego zachowku) dochodzą jeszcze koszty związane ze stawiennictwem na rozprawę (ok 300 zł) czy związane z reprezentacja w postępowaniu apelacyjnym.

 

 

Jeżeli interesują Państwa tematy związane z prawem spadkowym, czy w szczególności z dochodzeniem zachowku to zapraszamy do kontaktu z Kancelaria:

Kancelaria w Jarocinie:

Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy

Kancelaria Prawna

ul. T. Kościuszki 1763-200 Jarocintel. +48 575 641 021tel./faks: +48 61 8427445

e-mail: adwokat@kancelariajarocin.pl

 

Zapraszamy także do wizyty na naszej stronie dedykowanej tematyce spadkowej: https://prawospadkowepoznan.pl/

 

Zostaw swoją myśl na temat “Ile kosztuje prowadzenie sprawy o zachowek na przykładzie Jarocina rok 2023 ?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *