Home PagePorady prawneJak napisać pismo do sprzedawcy kradzionego samochodu? Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży kradzionego pojazdu

Jak napisać pismo do sprzedawcy kradzionego samochodu? Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży kradzionego pojazdu

Adwokat Anna Konrady- 2020-04-03

Na wielu forach internauci prowadzą dyskusje dotyczące uprawnień konsumenta, który dokonał zakupu samochodu, który po jakimś czasie okazał się wadliwy bądź co gorsza – okazał się własnością osoby trzeciej. Zainteresowani wymieniają się również uwagami, w jaki sposób powinno zostać sporządzone pismo, które stanowiłoby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu samochodu, co do którego stwierdzono wadliwość.

W niniejszym artykule, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oszukanym kupującym, prezentujemy wzór, który może posłużyć w sporze ze sprzedawcą wadliwego samochodu. Co prawda, wzór ten dotyczy zakupu pojazdu, który okazał się kradziony, niemniej jednak wzór ten może okazać się przydatny przy innym stanie faktycznym, oczywiście przy odpowiednich zmianach. 

WZÓR
……………………………….…….

(miejscowość, data)

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(dane kupującego – imię, nazwisko, adres)

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

(dane sprzedającego – imię, nazwisko, adres)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu ………..

wraz z wezwaniem do zapłaty

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży samochodu marki ………….., model …………. o numerze VIN ………………. zawartej w dniu ……………… w miejscowości …………………………… .

Tytułem przypomnienia pragnę wskazać, że w dniu …………… zawarł/ła Pan/ Pani ze mną umowę sprzedaży samochodu marki ……………… o nr VIN …………… opiewającą na kwotę ………… .

Obecnie Prokuratura Rejonowa w ……………….. prowadzi postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa paserstwa nieumyślnego tj. o czyn z art 292 k.k. (sygn akt ……….. ), albowiem pojazd marki …………….. figuruje w systemie jako pojazd podlegający zatrzymaniu w postępowaniu karnym prowadzonym przez niemieckie organy ścigania.

O toczącym się postępowaniu poinformowano mnie w dniu ……………………., kiedy to polska policja dokonała zatrzymania pojazdu marki ………………. wraz z kluczykami i dokumentami podczas rutynowej kontroli.

Jak wynika z informacji przekazanej przez ……………………. w.w. pojazd został utracony w wyniku kradzieży, dokonanej w dniu …………….. w ………………. na szkodę Pana/ Pani ……………….. Oznacza to, że nie nabył Pan własności ww. pojazdu od osoby nieuprawnionej, w konsekwencji również moja osoba nie stała się właścicielem tego pojazdu.

Wobec faktu, iż zakupiony pojazd jest obarczony wadą prawną, mając na uwadze treść art. 576 Kodeksu cywilnego, który przewiduje roczny termin do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady prawnej rzeczy biegnący od dnia dowiedzenia się o wadzie, oświadczam, iż odstępuję od zawartej z Panem/ Panią w dniu …………………. umowy sprzedaży samochodu marki ……………….. o nr VIN ………………………….. z powodu wady prawnej nabytej rzeczy.

Wobec powyższego, wzywam Pana/ Panią do zwrotu ceny uiszczonej za pojazd, to jest kwoty ……………. zł, w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………., na mój rachunek bankowy o numerze …………………………………… .

Ponadto wzywam Pana/ Panią do zwrotu poniesionych nakładów na rzecz w postaci: zakupu………….. w kwocie …………… oraz …………… za kwotę …….. zł także w wyżej podanym terminie.

jarmoluk / Pixabay

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Jak napisać pismo do sprzedawcy kradzionego samochodu? Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży kradzionego pojazdu”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *