Home PagePorady prawneJak wnieść sprawę o alimenty?

Jak wnieść sprawę o alimenty?

Adwokat Anna Konrady- 2019-02-21 -
2 Komentarze
Adwokat Anna Konrady -prawnik w Jarocinie. Wystepuje też przed sądami w Krotoszynie, Pleszewie, Kaliszu, Ostrowie, Śremie.

 

Zastanawiasz się w jaki sposób wnieść sprawę o alimenty do sądu w Jarocinie, Środzie Wielkopolskiej, Śremie, Kościanie, Gostyniu, Pleszewie, Krotoszynie, Wrześni czy do każdego inne sądu w kraju. Po lekturze niniejszego artykułu wątpliwości będzie zdecydowanie mniej.

Jakie dane muszą się znaleźć w pozwie:

1. adres sądu: Sądem właściwym będzie są miejsca zamieszkania dziecka (osoby uprawnionej do alimentów). Alimentami zajmuje się wydział rodzinny w danym sądzie np. Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin

2. dane dziecka (imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, który w imieniu dziecka zakłada sprawę o alimenty). Przykład:

Powód: mał. Jan Przybylski

PESEL:…….

Zam….

Repr przez matkę:……….

3. dane rodzica, który ma płacić alimenty tj. pozwanego (imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL- o ile go znamy). Przykład:

Pozwany: Paweł Przybylski

PESEL:…….

Zam….

4. wartość przedmiotu sporu– jego wskazanie jest wymogiem formalnym pozwu. W przypadku alimentów będzie to suma alimentów za 12 miesięcy. Jeśli chcemy domagać się zasądzenia alimentów w kwocie 500 zł to wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 6000 zł.

5. żądanie pozwu: Przykład: działając jako przedstawiciel ustawowy mał. Jana Przybylskiego wnoszę o zasądzenia na rzecz powoda od pozwanego Pawła Przybylskiego alimentów w kwocie po 500 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki powoda w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lutego 2019 r., wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku zwłoki w zapłaci.

Tutaj kilka zdań wyjaśnienia. Terminem początkowym, od którego można żądać alimentów jest data wytoczenia powództwo. Szczegółowo na ten temat pisałam już tutaj: https://kancelariajarocin.pl/alimenty-na-dziecko-za-jaki-okres-mozna-sie-ich-domagac/

Odsetki stanowią rekompensatę w przypadku opóźnienia w zapłacie. Sformułowanie „do rąk” nie oznacza przekazywania gotówki osobiście (na co wielu byłych partnerów nie ma ochoty), lecz jest równoznaczne z przekazywanie pieniędzy przedstawicielowi ustawowemu w dowolnej formie, także przelewem.

6. wniosek o koszty procesu Przykład: wnoszę o zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych

7. zabezpieczenie Przykład: wnoszę o zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie pozwanego do zapłaty na rzecz powoda alimentów w kwocie 400 zł, miesięcznie, płatnych do rąk matki powoda w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lutego 2019 r., wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku zwłoki w zapłaci.

Jest to bardzo istotny punkt pozwu o alimenty bowiem, bez niego pierwsze pieniądze trafią do dziecka dopiero po zakończeniu sprawy. Postanowienie o zabezpieczeniu, wydawane najpóźniej na pierwszej rozprawie jest tymczasowym uregulowaniem alimentów na czas trwania postępowania. Pozwany musi je płacić w określonej wysokości, pod groźbą egzekucji komorniczej.

8. wnioski dowodowe: świadkowie, dokumenty, przesłuchanie stron. Można także żądać zobowiązania drugiej strony do przedłożenia konkretnych dokumentów np. deklaracji podatkowej, wyciągu z rachunku bankowego.

9. uzasadnienie: na wysokość alimentów mają wpływ dwa czynniki: usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodzica i wokół nich powinno koncentrować się uzasadnienie pozwu.

Czy do prowadzenia sprawy o alimenty konieczne jest wynajęcie adwokata albo radcy prawnego? Odpowiem: to zależy. Sprawy o alimenty pod względem prawnym nie są wyjątkowo skomplikowane, czasem jednak trzeba wykazać, jakie są faktyczne możliwości zarobkowe pozwanego (zwłaszcza jeśli ukrywa on swoje rzeczywiste dochody), umiejętnie wykazywać swoje racje (a nie zarzucić sąd górą paragonów, z których nic nie wynika) oraz pilnować terminów i formalności sądowych, jak w przypadku każdego procesu. Stąd uważam, że zasięgnięcie choćby konsultacji u adwokata czy radcy prawnego przed wniesieniem sprawy o alimenty jest wskazane. Koszt takiej porady może nam zwrócić się już po pierwszym miesiącu otrzymywania wyższych alimentów, które dzięki zdobytej wiedzy będziemy w stanie uzyskać.

 

 

 

Prawnikom z naszej jarocińskiej Kancelarii rozwodowej jest bardzo miło, iż niniejszy artykuł zainteresował Państwa. Mamy nadzieję, iż przeczytają Państwo także nasze inne artykuły dotyczące spadków, prawa karnego, odszkodowań, rozwodów i szerzej prawa rodzinnego.

Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią mieszkańców takich miast jak: Krotoszyn, Pleszew, Ostrów, Gostyń, Koźmin, Gizałki, Borek Wielkopolski, Kalisz:

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

2 myśli na temat “Jak wnieść sprawę o alimenty?”

  • Konia

    A w jakiej wysokości najlepiej pozywac o zapłatę alimenty? I jak długo trwa taka sprawa o alimenty. Czy jak przegramy to trzeba zapłacić za adwokata pozwanego o alimenty?

    • Adwokat Anna Konrady

      Niestety na dwa pierwsze pytania muszę odpowiedzieć “to zależy od okoliczności konkretnej sprawy”. Sprawa o alimenty może się skończyć na pierwszej rozprawie, a może ciągnąć się nawet kilkanaście miesięcy. Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka i zarobków pozwanego rodzica. Odnośnie kosztów adwokata to osoba pozwana może w razie wygranej odzyskać jedynie 120 zł za wynagrodzenie adwokata. Sytuacja przedstawiciele dziecka jest dużo lepsza, bo on w razie wygranej i posiadania pełnomocnika może mieć zasądzone tytułem zwrotu kosztów procesu dużo większe kwoty np. przy alimentach w kwocie 500 zł, wynagrodzenie minimalne z rozporządzenia (które sąd zasądzi) wynosi 1800 zł, a przy alimentach w kwocie 850 zł już 3600 zł. W większości przypadku pokrywa to całe koszty wynajęcia adwokata czy radcy prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *