Home PagePorady prawneJaka kara grozi za przekręcenie licznika samochodowego?

Jaka kara grozi za przekręcenie licznika samochodowego?

Adwokat Anna Konrady- 2020-04-02

Zjawisko przekręcania licznika samochodowego uznaje się wręcz za plagę, która niestety uderza w kieszenie nieświadomych rzeczywistego stanu samochodu nabywców. Co więcej, jeszcze do niedawna z oferowaniem usług cofnięcia licznika nikt się specjalnie nie krył, bez trudu można było znaleźć warsztaty oferujące taką „specjalną usługę”. Wcześniej takim osobom nie groziła odpowiedzialność karna. Oczywiście inną kwestią teoretycznie byłoby zatajenie faktu przekręcenia licznika – w takim przypadku, organy ścigania mogłyby postawić zarzut oszustwa. Jednak w tym przypadku, problemem stanowiło wykazanie, że to sprzedawca dopuścił się czynu. Na ogół oszukujący sprzedawcy, bronili się wskazując, że „o niczym nie wiedzieli” lub że to „ktoś wcześniej musiał tego dokonać, ale na pewno nie on”.

Ze względu na coraz to częstsze przypadki wykrywania faktu przekręcania liczników, a zarazem brak możliwości udowodnienia winy sprzedawcy, polski ustawodawca wprowadził do polskiego systemu prawnego nowe przestępstwo, które polega na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego (licznika samochodu) lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. Za przestępstwo zostało również uznane zlecania innej osobie dokonywania zmian wskazań licznika lub też dokonywania ingerencji w prawidłowości pomiaru.

Opisane wyżej przestępstwo zostało uregulowane w art. 306a Kodeksu Karnego, z którego wynika, że popełniający przestępstwo może zostać poddany karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast w przypadku przestępstwa określonego mianem tzw. mniejszej wagi, ustawodawca przewidział karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co więc zmieniło się po wprowadzeniu nowego przepisu?

Oceniając działanie ustawodawcy polegające na uznaniu „przekręcenia liczników” jako przestępstwa należy uznać je jednoznacznie jako pozytywne działanie. Zdaniem naszych prawników, nie powinno być żadnego uzasadnienia dla istnienia niejako „legalnego” biznesu pod tytułem: „przekręcanie licznika”.

Wyeliminowanie tego typu usług z rynku samochodowego pozwoli na zmniejszenie skali oszustw.

Istotnym jest również, ze wprowadzenie przepisu 306 a k.k. spowodowało, że nikomu nie trzeba udowadniać oszustwa. Już sam fakt ingerowania we wskazania licznika jest już uznawane za przestępstwo.

Należy jeszcze zauważyć, że za przestępcę uznaje się nie tylko tego, kto podejmuje się przekręcenia licznika, ale także tego, kto takie zmiany zlecił. Dzięki temu, zapewne drastyczne zmniejszona zostanie skala oszustw, co jest na rękę każdemu, no może poza nieuczciwymi handlarzami samochodów.

qimono / Pixabay

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Jaka kara grozi za przekręcenie licznika samochodowego?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *