Home PagePorady prawneNa co mogą liczyć przedsiębiorcy w zakresie płacenia składek ZUS w związku z koronawirusem?

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w zakresie płacenia składek ZUS w związku z koronawirusem?

Bartosz Kowalak- 2020-04-14
gosiak1980 / Pixabay

Sytuacja związana z zagrożeniem rozprzestrzenia i zachorowania na koronawirusa staje się coraz bardziej poważna i powoduje coraz więcej niepewności wśród przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad tym, jakie mają uprawnienia i obowiązki w związku z epidemią.

Prezydent w dniu 31 marca 2020 roku podpisał ustawę nowelizującą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać negatywnym skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Zanim jednak wyszła oczekiwana przez wszystkich Tarcza Antykryzysowa, ZUS sam wprowadził szeroką ofertę ulg dla płatników ZUS.

Na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferowanych przez ZUS odpowiemy w niniejszym artykule.

Zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez ZUS, jak i zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca (pracodawca) może skorzystać z następujących ulg oferowanych przez ZUS:

  1. odroczenie terminu płatności składek ZUS zgodnie z wytycznymi ZUS, przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek ZUS o 3 miesiące za okres od lutego do kwietnia 2020 roku.,

  2. zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS przedsiębiorca może wnioskować o zawieszenie na okres 3 miesięcy realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 roku i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Wspomniana już ustawa ws. Tarczy Antykryzowej wprowadziła nadto możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia niepłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należnych za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku.

Zwolnieniu podlegają następujące osoby:

  • płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

  • płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest: zgłoszenie się jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Kolejną kwestią, jaką chcemy poruszyć jest możliwość otrzymywania zasiłku chorobowego i opiekuńczego przez pracodawcę. Przedsiębiorca, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej (np., gdy decyzją państwowego inspektora sanitarnego ma nałożoną obowiązkową kwarantannę) otrzyma zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeżeli sprawuję osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, dzieckiem objętym kwarantanną albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły.

Na koniec poruszymy problem odprowadzania składek ZUS i podatku w przypadku zawieszenia przez pracodawcę działalności gospodarczej. W sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, co oczywiście jest jego prawem, zostaje on zwolniony z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT). Dodatkowo przedsiębiorca nie będzie musiał składać podczas trwania okresu zawieszenia działalności gospodarczej deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe objęte zawieszeniem. Jeśli chodzi zaś o składki na ZUS, to w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na rzecz ZUS oraz składania deklaracji rozliczeniowej.

Zostaw swoją myśl na temat “Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w zakresie płacenia składek ZUS w związku z koronawirusem?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *