Home PagePorady prawneNa jakie świadczenia może liczyć pracownik w przypadku wypadku przy pracy?

Na jakie świadczenia może liczyć pracownik w przypadku wypadku przy pracy?

Bartosz Kowalak- 2020-05-13

Pracownik, który ucierpiał na skutek wypadku przy pracy, w wyniku którego doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może ubiegać się o szereg świadczeń pieniężnych, które przysługują mu z uwagi na fakt objęcia pracownika ubezpieczeniem wypadkowym. Ich celem jest przede wszystkim zrekompensowanie cierpienia i krzywdy jakie go spotkały.

Wśród świadczeń pieniężnych jakie będą przysługiwały pracownikowi wyróżnia się przede wszystkim:

zasiłek chorobowy,
– świadczenie rehabilitacyjne,
– zasiłek wyrównawczy,
– jednorazowe odszkodowanie,
– renta z tytułu niezdolności do pracy,
– renta szkoleniowa,
– renta rodzinna,
– dodatek do renty rodzinnej,
– pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
– odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego,
– odszkodowanie od pracodawcy, w tym za zniszczone mienie stanowiące własność pracownika.

Zakres roszczeń jakie przysługują poszkodowanemu pracownikowi, jak widać, jest bardzo szeroki. O tym jednak, które z wymienionych. świadczeń otrzyma poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy pracownik decydują okoliczności konkretnego przypadku.

Uzyskanie każdego ze świadczeń jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Jako przykład można wskazać na rentę, którą otrzymają wyłączne osoby, które w następstwie wypadku przy pracy stały się częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy. Natomiast ubezpieczenie grupowe jest dobrowolne, dlatego o wypłatę odszkodowania może starać się pracownik który wcześniej do niego przystąpił.

Co istotne, możliwość uzyskania ww. świadczeń musimy rozpatrywać
w odniesieniu do konkretnej sprawy.

 

Zostaw swoją myśl na temat “Na jakie świadczenia może liczyć pracownik w przypadku wypadku przy pracy?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *