Home PagePorady prawnePOZEW ROZWODOWY

POZEW ROZWODOWY

Adwokat Anna Konrady- 2020-06-04
Adwokat Anna Konrady -prawnik w Jarocinie. Wystepuje też przed sądami w Krotoszynie, Pleszewie, Kaliszu, Ostrowie, Śremie.

Jak już wcześniej zostało wskazane pierwszym krokiem do rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest złożenie pozwu rozwodowego do właściwego sądu.

Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach, aby nasza sprawa pozytywnie trafiła na wokandę.

W pierwszej kolejności pozew o rozwód powinien być złożony w formie pisemnej. Tak przygotowany pozew warto od razu przygotować sobie w trzech egzemplarzach. Dlaczego aż trzech? To proste. Pierwszy po wniesieniu do Sądu zostanie wpięty do akt i tak zostaną przygotowane akt sprawy, do których dołączone będą dalsze wnoszone przez strony pisma oraz dokumenty. Drugi – czyli odpis pozwu, Sąd przekaże stronie pozwanej – czyli naszemu współmałżonkowi, przeciwko któremu wystąpiliśmy. Trzeci egzemplarz warto zachować dla siebie, zwłaszcza gdy składamy pozew osobiście w Biurze Podawczym Sądu, bowiem otrzymamy wówczas na nim potwierdzenie wniesienia wraz z oznaczona datą
i godziną (tzw. prezentata).

Pozew o rozwód wnosimy do wydziału cywilnego Sądu Okręgowego. Sądem właściwy jest zatem sąd właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal ma w okręgu tego sądu miejsce zamieszkania lub pobytu zwykłego.

W przypadku, gdy nie zachodzi taka podstawa właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej- czyli osoby przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem o rozwód , a w razie braku sąd miejsca zamieszkania powoda- czyli osoby występującej z pozwem rozwodowym.

Jeżeli jednak stałoby się, że pozew zostałby wniesiony do Sądu niewłaściwego,
w zasadzie nic się nie stanie. Sąd niewłaściwy przekaże go Sadowi właściwemu, może to jednakże spowodować wydłużenie postępowania. Stąd też jeżeli bardzo nam zależy na rozpatrzeniu naszej sprawy, warto zwrócić uwagę na to aby był on skierowany do właściwego Sądu.

Przygotowany pozew możemy wnieść do Sądu osobiście, składając go w Biurze Podawczym Sądu lub też wysłać pocztą. W tym ostatnim przypadku warto wysłać go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć pewność, iż dotarł on we właściwe miejsce.

Jeśli chodzi o istotę pozwu, czyli jego treść, to w pierwszej kolejności musimy prawidłowo oznaczyć strony postępowania, tj. podać imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, PESEL zarówno nasze –jako powoda, ale i naszego współmałżonka – czyli pozwanego.

W dalszej kolejności należy w pozwie w dokładny sposób określić nasze żądania.
W tym też momencie należy wskazać, czy chcemy orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka czy bez orzekania o winie.

Kolejnym elementem pozwu jest uzasadnienie. To w tym fragmencie musimy
w dokładny sposób przedstawić, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Na potwierdzenie okoliczności uzasadniających ten fakt wskazać należy w uzasadnieniu na wszelkie dowody oraz świadków, którzy potwierdzą przytoczone fakty. Oprócz tego należy opisać także sytuację majątkową małżonków, a w przypadku żądania alimentów na małoletnie dzieci wskazać ich koszty utrzymania oraz potrzeby.

Należy pamiętać, aby do pozwu dołączyć załączniki. Będzie to na pewno akt małżeństwa, akt urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach oraz wszelkie dokumenty
na potwierdzenie naszych twierdzeń.

Konieczne jest również uiszczenie opłaty sądowej, którą wpłaca się na rachunek bankowy właściwego Sądu. Opłata ta jest stała, jednorazowa i wynosi 600 zł.

Proces rozwodowy jest niezwykle trudny i emocjonujący. Stąd też aby skutecznie złożyć pozew o rozwód warto skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego, którzy nie tylko dopilnują, aby wszelkie wymogi formalne zostały spełnione, ale również posłużą wsparciem i wiedzą oraz pozwolą na osiągniecie jak najlepszego konsensusu w sprawie

 

Prawnikom z naszej jarocińskiej Kancelarii rozwodowej jest bardzo miło, iż niniejszy artykuł zainteresował Państwa. Mamy nadzieję, iż przeczytają Państwo także nasze inne artykuły dotyczące spadków, prawa karnego, odszkodowań, rozwodów i szerzej prawa rodzinnego.

Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią mieszkańców takich miast jak: Krotoszyn, Pleszew, Ostrów, Gostyń, Koźmin, Gizałki, Borek Wielkopolski, Kalisz:

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

www.prawnikodrozwodu.pl

www.prawnikpoznanski.pl

Zostaw swoją myśl na temat “POZEW ROZWODOWY”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *