Home PagePorady prawnePozew rozwodowy – jakie dokumenty należy dołączyć?

Pozew rozwodowy – jakie dokumenty należy dołączyć?

Adwokat Anna Konrady- 2020-01-01

Aby uzyskać rozwód konieczne jest złożenie do sądu pozwu rozwodowego, czyli pisma w którym żąda się rozwiązania małżeństwa przez sąd. Składając taki pozew należy pamiętać, aby dołączyć do niego jako załączniki stosowne dokumenty. Ich celem jest przede wszystkim udowodnienie naszych racji.

W pierwszej kolejności do pozwu należy dołączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa, jako dowód potwierdzający fakt jego zawarcia. Warto przypomnieć, że w przypadku mieszkańców Jarocina można zwrócić się o taki odpis do Urzędu Stanu Cywilnego w Jarocinie mieszczącym się przy ulicy Rynek 1. Jednakże obecnie odpisy aktów stanu cywilnego można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, możliwe jest nawet złożenie w tym zakresie wniosku elektronicznie, przez profil zaufany.

W przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, do pozwu należy dołączyć również ich akty urodzenia.

Warto wskazać, że dla sądu wystarczy złożenie wskazanych aktów w formie odpisów skróconych.

Konieczne będzie również dołączenie dowodu uiszczenia opłaty sądowej w kwocie
600 zł. W przypadku gdy do pozwu został z kolei dołączony wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, trzeba będzie dołączyć również oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.

To najbardziej podstawowe dokumenty, które trzeba dołączyć do pozwu rozwodowego. Konieczność złożenia innych dokumentów zależy od specyfiki sprawy i przedstawianych przez nas racji.

Gdy domagamy się w pozwie zasądzenia alimentów, pomocnym będzie również dołączenie do niego zaświadczenia o zarobkach, deklaracji podatkowych, czyli PIT oraz zestawienia kosztów utrzymania. W tym ostatnim przypadku warto dołączyć wszelkie faktury oraz rachunki zakupu, umowy najmu, czy rachunki za prąd, gaz wodę, czyli za media. Jeśli nie posiadamy dokumentów dotyczących zarobków małżonka, należy w tym zakresie złożyć wniosek dowodowy np. o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodów za okres X (długość okresu zależy od indywidualnej sytuacji np. w przypadku osób dostających świadczenia dodatkowe np. tzw. „trzynastki” warto żądać zaświadczenia za 12 miesięcy, w przypadku osób, które mają okresowo lepsze dochody np. w sezonie letnim, warto jest ten okres ująć w wniosku)

Jeżeli żądamy orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, do pozwu możemy dołączyć również dowody wskazujące na jego winę, jak na przykład: zdjęcia, screeny wiadomości SMS, wiadomości z Messengera, czy bilingi rozmów telefonicznych.

Jak już wcześniej wspomniano pozew wraz z przygotowanymi załącznikami należy wnieść do Sądu w dwóch egzemplarzach, jeden pozostanie w aktach sadowych, drugi zaś sąd doręczy naszemu współmałżonkowi.

CQF-avocat / Pixabay

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew rozwodowy – jakie dokumenty należy dołączyć?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *