Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.OKWiecej

PRAWO SPADKOWE

Home PagePrawo spadkowe

NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ POWODUJE, ŻE RODZINA ZOBOWIĄZANA JEST ZAŁATWIĆ SZEREG KWESTII ZWIĄZANYCH Z MAJĄTKIEM POZOSTAWIONYM PRZEZ ZMARŁEGO

Pomoc fachowego pełnomocnika pozwala szybko i skutecznie załatwić wszystkie sprawy związane ze spadkobraniem, które nierzadko bywają bardzo skomplikowane. Prawnicy z naszej Kancelarii udzielają porad na każdym etapie sprawy związanej z nabyciem spadku, działem spadku, reprezentują Klientów także w postępowaniu sądowym.

W szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • obalenie testamentu;
 • dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy;
 • dochodzenie zachowku.

Metodyka pracy naszych prawników:

Na wstępie proponujemy Klientom spotkanie, na którym analizujemy gruntownie sprawę, oceniamy dokumenty oraz przedstawiamy możliwe scenariusze na przyszłość, a także proponujemy sposób rozwiązania. Czasami taka wstępna porada wystarczy, by Klient samodzielnie mógł się zająć swoją sprawą. Najczęściej jest jednak tak, że przypadki, z którymi trafiają do nas Klienci są niezwykle skomplikowane, co powoduje, że otrzymujemy zlecenia ich poprowadzenia. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, niemniej jednak sposób naszego postępowania w podobnych sprawach jest zbliżony, o czym można przeczytać klikając na poszczególne tematy.

Ocena prawna zaistniałej sytuacji

 • dokładna analiza stanu faktycznego oraz przepisów prawnych przeprowadzona przez naszych prawników pozwala stwierdzić jakie kroki prawne powinny zostać podjęte, a także ocenić szanse Klienta w ewentualnym postępowaniu sądowym;

Stwierdzenie nabycia spadku

 • nasi adwokaci i radcowie prawni pracując nad tymi sprawami pomagają Klientom złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a także reprezentują ich w tym postępowaniu. Nadto, nasi prawnicy radzą Klientom jakie czynności należy podjąć, jeżeli Ci zdecydowaliby się przeprowadzić sprawę spadkową u notariusza.

Dział spadku

 • dział spadku jest postępowaniem, które następuje po stwierdzeniu nabycia spadku, względnie po poświadczeniu dziedziczenia u notariusza. W tym postępowaniu podejmowane są czynności, które zmierzają do zerwania więzi współwłasności, która powstała pomiędzy spadkobiercami w wyniku spadkobrania. Nasi prawnicy pomagają Klientom skutecznie dokonać podziału majątku pozostawionego przez zmarłego zarówno na etapie przedsądowych negocjacji, jak i przed sądem.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

 • czasem okazuje się, że poza aktywami zmarły pozostawił po sobie pasywa, tj. długi spadkowe. W takich sytuacjach prawnicy z naszej Kancelarii doradzają Klientom jakie skutki niesie za sobą przyjęcie spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza, a także jakie czynności należy przedsięwziąć by spadek odrzucić. Pomagamy Klientom uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe również wtedy, gdy po kilku latach od śmierci spadkodawcy i przyjęcia spadku okazuje się, że takowe istnieją.

Obalenie testamentu

 • Nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają również Klientom zakwestionować testament w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że został on podrobiony, przerobiony, bądź sporządzająca go osoba nie była w stanie skutecznie dokonać rozporządzenia swoim majątkiem.

Wydziedziczenie osób uprawnionych do dziedziczenia z mocy ustawy

 • w niektórych sytuacjach prawo cywilne pozwala spadkodawcy dokonać wydziedziczenia (tj. pozbawienia praw do spadku) osób, które dziedziczyłyby z mocy ustawy. W naszej Kancelarii Klienci otrzymają poradę jak dokonać wydziedziczenia by było ono skuteczne. Z drugiej strony, osoby, które zostały wydziedziczone znajdą u nas pomoc dotyczącą ustalenia czy wydziedziczenie było prawidłowe i skuteczne, a także jakie działania należy podjąć, by podważyć zawarte w testamencie wydziedziczenie.

Dochodzenie zachowku

 • osoby, które zostały pominięte w testamencie, mogą skutecznie domagać się od pozostałych spadkobierców zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zachowku. Nasi prawnicy udzielają zainteresowanym osobom informacji w jakiej wysokości zachowku można się domagać oraz jak należy go obliczać, a także poprowadzą postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania należnych kwot.