Home PagePorady prawneRozwód Białorusinów w Polsce – czy jest możliwy przed polskim sądem?

Rozwód Białorusinów w Polsce – czy jest możliwy przed polskim sądem?

Bartosz Kowalak- 2023-01-12

Czy istnieje możliwość rozwodu dla Białorusinów mieszkających w Polsce?

 

Rozwód Białorusinów mieszkających w Polsce może być trudny z powodu różnic prawnych między obydwoma krajami, jednak nie jest to niemożliwe.

Jest to ważne, ponieważ z roku na rok coraz więcej obywateli Białorusi wybiera nasz kraj na swoje miejsce zamieszkania. Nie zawsze tez z uwagi na politykę mogą wrócić na terytorium Białorusi.

Przed rozpoczęciem procesu rozwodowego, który ma dotyczyć Białorusinów,  należy rozważyć zawsze dwie kwestie:

czy Białorusini mogą się rozwieść przed polskim sądem?

oraz

jakie prawo będzie stosowane przy rozwodzie Białorusinów przed polskim sądem? – polskie czy białoruskie.

 

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, należy odwołać się do umowy międzynarodowej zawartej między Polską a Białorusią, dotyczącej pomocy prawnej. 

 

 

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku dnia 26 października 1994 r.

Artykuł 28 Stanowi:

Rozwód

1.Rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. Jeżeli mają oni miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony.

2.Jeżeli w chwili wszczęcia postępowania jeden z małżonków jest obywatelem jednej Umawiającej się Strony, drugi zaś – obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mają oni miejsce zamieszkania. Jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a drugi – na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwe jest prawo tej Umawiającej się Strony, przed której organem toczy się postępowanie.

3.W sprawach o rozwód w wypadku przewidzianym w ustępie 1 właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. Jeżeli małżonkowie mają miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwy również jest organ tej Umawiającej się Strony.

4.W sprawach o rozwód w wypadku przewidzianym w ustępie 2 właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, na której terytorium małżonkowie mają miejsce zamieszkania. Jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a drugi – na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, właściwe są organy obu Umawiających się Stron.

5.Sąd właściwy do orzekania w sprawie o rozwód jest również właściwy do orzekania o władzy rodzicielskiej i alimentach na rzecz dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

Podsumowując regulacje tej Konwencji: W przypadku małżeństwa składającego się z Białorusinów mieszkających w Polsce, rozwód będzie regulowany przez prawo polskie.

co bardziej istotne taki rozwód będzie także mógł zostać przeprowadzony przed polskim Sądem.

 

W przypadku gdy jedno z małżonków mieszka w Polsce, a drugie na Białorusi, sytuacja może być bardziej skomplikowana, o czym napiszemy w kolejnym artykule.

 

 

 

Kancelaria Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy oferuje fachową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym także konsultacje w języku rosyjskim.

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Rozwód Białorusinów w Polsce – czy jest możliwy przed polskim sądem?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *