Home PagePorady prawneRozwód – krok po kroku

Rozwód – krok po kroku

Adwokat Anna Konrady- 2020-03-31

Decyzja o rozwodzie nierzadko jest niezwykle trudna. Wiąże się ona z licznymi zmianami nie tylko w życiu osobistym małżonków, ale również ich dzieci czy rodziny. Jednakże kryzys towarzyszący małżonkom oraz wzajemne spory i pretensje, które żywią do siebie może spowodować, że stanie się ona ostateczna.

Kto i kiedy można ubiegać się o rozwód?

Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy małżonek. Rozwód na gruncie polskiego prawa definiowany jest jako zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami.

Aby do niego doszło małżonkowie w toku postępowania rozwodowego muszą wykazać, że doszło pomiędzy nimi do zerwania trzech więzi: fizycznej, duchowej oraz gospodarczej. Oznacza to, że jest to zatem możliwe w sytuacji gdy małżonkowie nie utrzymują z sobą kontaktów intymnych, nie darzą się już uczuciem oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Małżonkowie decydując się na rozwód powinni mieć pewność, że powstały pomiędzy nimi rozkład pożycia jest trwały, czyli nie ma już szans na powrót do siebie, a zerwane pomiędzy nimi więzi nie odrodzą się na nowo. Nie ma przy tym określonego minimalnego okresu, przez jaki rozkład ten powinien trwać. Każdy przypadek jest rozpatrywany przez Sąd indywidualnie.

Wyjątkowo sąd może orzec rozwód w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zerwania więzi fizycznej i duchowej, ale nie gospodarczej.

Ale ! Istnieją sytuacje tzw. przesłanki negatywne, gdzie pomimo wystąpienia trwałego
i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami sąd nie orzeknie rozwodu. Dzieje się tak gdy:

a) wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;

b) orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

c) orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Jak uzyskać rozwód?

Postępowanie rozwodowe zostaje wszczęte na wskutek wniesienia pozwu rozwodowego do Sądu.

Sądem właściwym w sprawach o rozwód jest Sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal ma
w okręgu tego sądu miejsce zamieszkania lub pobytu zwykłego. W przypadku, gdy nie zachodzi taka podstawa właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej – czyli osoby przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem o rozwód , a w razie braku sąd miejsca zamieszkania powoda – czyli osoby występującej z pozwem rozwodowym.

W przypadku mieszkańców powiatów jarocińskiego, krotoszyńskiego czy pleszewskiego sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Kaliszu.

Jeśli nasz pozew spełni wymogi formalne, wówczas odpis wniesionego pozwu rozwodowego zostanie przekazany przez sąd drugiej stronie wraz ze zobowiązaniem, aby
w określonym terminie zajęła ona stosowne stanowisko co do zawartych w nim twierdzeń, zarzutów oraz wniosków.

Współmałżonek w odpowiedzi na pozew może przedstawić swoje stanowisko
co do okoliczności wspólnego pożycia, przedstawić dowody oraz swój punkt widzenia
w kwestii alimentów czy władzy rodzicielskiej.

Kolejnym etapem jest wyznaczenie przez sąd rozprawy. Podczas pierwszej rozprawy sąd przesłucha strony, a w razie wątpliwości zarządzi przeprowadzenie dalszego postępowania dowodowego, w tym m.in. przesłuchując zgłoszonych przez strony świadków.

Należy uświadomić sobie, że wszelkie nieporozumienia i spory pomiędzy stronami przedstawione na rozprawie, spowodują znaczne przedłużenie całego procesu rozwodowego. Warto zatem wypracować pewien konsensus i wspólne stanowisko, co do kwestii winy za rozpad małżeństwa, zaś w przypadku małoletnich dzieci, co do kontaktów z dzieckiem, alimentów, miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie czy korzystania ze wspólnego mieszania, tak aby ułatwić Sądowi wydanie stosownego rozstrzygnięcia w sprawie.

Jeśli wyrok wydany w naszej sprawie nas nie satysfakcjonuje, możemy wnieść apelację do Sądu drugiej instancji, zaskarżając wyrok w całości albo w części.

pixel2013 / Pixabay

 

Zostaw swoją myśl na temat “Rozwód – krok po kroku”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *