Home PagePorady prawneRozwód z winy obu stron

Rozwód z winy obu stron

Adwokat Anna Konrady- 2020-03-02

Sąd w wyroku rozwodowym zobligowany jest do wskazania kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może on zatem orzec, że żaden z małżonków nie jest winny, winny jest tylko jeden z nich, ale może też orzec, że winę ponoszą oboje z małżonków.

Kiedy sąd orzeka rozwód z winy obu stron?

Najczęściej, gdy zachowanie obu małżonków przyczyniło się do rozpadu małżeństwa. Dzieje tak z reguły, gdy mąż i żona obrzucają się wzajemnymi pretensjami i żalami, a ich wzajemne zarzuty wobec siebie zostaną udowodnione przed sądem. Co więcej dzieje się tak również w sytuacji, gdy jeden z małżonków przyczynił się w większym stopniu do rozpadu małżeństwa, ale drugi z małżonków również nie zachowywał się odpowiednio, w takiej sytuacji sąd również wydaje wyrok z orzeczeniem o winie obu stron. 

Czy taki wyrok ma wpływ na pozostałe kwestie jak władza rodzicielska, kontakty
z dzieckiem, podział majątku, itp.?

Odpowiedź brzmi : NIE.

Nie ma on wpływu na kwestie związane z dzieckiem w przedmiocie kontaktów czy władzy rodzicielskiej. Nie wpływa również na sprawy związane z podziałem majątku czy sposobem  korzystania ze wspólnego mieszkania.

Niemniej jednak pewne działania, tudzież zachowania małżonka mogą być skutkiem rozkładu pożycia małżeńskiego, ale i mogą mieć wpływ na inne rozstrzygnięcia.

Nie da się ukryć, że niezasadnym byłoby, aby sąd pozostawił władzę rodzicielska obojgu rodziców w równym stopniu, w  sytuacji, gdy jeden z nich przejawiał agresję oraz przemoc wobec swojej rodziny. W takim przypadku sąd uwzględnia takie zachowanie małżonka orzekając nie tylko o winie, ale i takich kwestiach jak władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem.

Co w przypadku świadczeń alimentacyjnych względem drugiego małżonka.

 W przypadku orzeczenia rozwodu z winy obu małżonków, alimentów będzie mógł żądać tylko ten małżonek, który na skutek rozwodu popadł w niedostatek.  Obowiązują tu te same zasady jak wtedy, gdy sąd wcale nie orzeka o winie.

Zasadniczą różnicą jaka tutaj zachodzi, jest to iż  w przypadku rozwodu z winy obu stron czas trwania obowiązku alimentacyjnego nie jest ograniczony w czasie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie trwa on jedynie przez 5 lat od rozwiązania małżeństwa.

Tym samym małżonek zobowiązany do łożenia alimentów, zostanie uwolniony z tego obowiązku z chwila zawarcia nowego małżeństwa przez byłego już współmałżonka.

Derks24 / Pixabay

Zostaw swoją myśl na temat “Rozwód z winy obu stron”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *