Home PagePorady prawneSposób na krótszy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu.

Sposób na krótszy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu.

Adwokat Anna Konrady- 2019-04-23
Anna Konrady- Adwokat sprawy karne, rodzinne. Jarocin Krotoszyn, Pleszew, Gostyń, Kalisz

Warunkowe umorzenie postępowania jest jedyną szansą dla osób, które prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdu na kilka lat (minimalny okres w przypadku skazania za jazdę pod wpływem wynosi 3 lat). W jakich sytuacjach kierowca ma szansę na to, że sąd spojrzy na niego łagodniej i sprawa nie skończy się wyrokiem skazującym.

Zacznijmy od przytoczenia przepisu: Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Przeciętny czytelnik nie wie z pewnością, co powyższe sformułowania oznaczają w praktyce i jak uznać czy jego przypadek „łapie się” pod warunkowe umorzenie czy też nie.

Zacznijmy od warunków formalnych: osoba nie może być wcześniej karana (albo skazanie musi ulec zatarciu) a przestępstwo musi być zagrożone kara do 5 lat pozbawienia wolności (tak jest w przypadku jazdy po alkoholu).

Analiza orzecznictwa sądów powszechnych pozwala przyjąć, że podejmując decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawców przestępstw z art. 178a § 1 k.k. sądy kierują się określonymi kryteriami. Pod ocenę prawnokarną brany jest przede wszystkim ustalony odpowiednim badaniem poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, przy założeniu, iż im stężenie alkoholu bliższe jest granicy ustawowej pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem, tym łagodniej należy traktować dany przypadek. Kolejne kryterium związane jest z odstępem czasu, który upłynął pomiędzy spożywaniem alkoholu, a podjęciem decyzji o kierowaniu pojazdem mechanicznym. Najsurowiej traktowani są ci oskarżeni, którzy jadą samochodem bezpośrednio po tym, jak spożyli alkohol, bowiem w ocenie sądów świadczy to o wysokim stopniu winy. Kolejną okolicznością braną pod uwagę przez sądy przy podejmowaniu decyzji o warunkowym umorzeniu postępowania jest to, w jaki sposób doszło do ujawnienia popełnienia przestępstwa tzn. czy sprawca został złapany podczas rutynowej kontroli drogowej, czy też spowodował bezpośrednie zagrożenie w ruchu czy nawet wypadek komunikacyjny, względnie czy jego zachowanie zwróciło uwagę innych uczestników ruchu drogowego. Istotne są również okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przestępstwa, w tym to, na jakiej drodze oskarżony prowadził pojazdu, jak długo jechał w stanie nietrzeźwości. Sąd ocenia nadto okoliczności osobiste sprawcy tj. wiek, charakter wykonywanej pracy, sytuację rodzinną i osobistą. Mają one decydujący wpływ na podjęcie decyzji o skazaniu nietrzeźwego kierującego czy też zastosowaniu wobec niego dobrodziejstwa instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z artykułem napisanym przez prawników z naszej Kancelarii prawnej w Jarocinie. Serie tych artykułów – porad prawnych adresujemy do mieszkańców naszego miasta, ale także Krotoszyna, Koźmina, Pleszewa, Ostrowa czy Kalisza. Zachęcamy do lektury innych naszych porad dotyczących prawa: zachowku, rozwodu, prawa rodzinnego czy karnego.

Z wyrazami szacunku Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Sposób na krótszy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *