Blog

adwokat z urzędu Jarocin

Warunkowe umorzenie postępowania – jakie może być maksymalne stężenie alkoholu.

W jednym z wcześniejszych wpisów: https://kancelariajarocin.pl/sposob-na-krotszy-zakaz-prowadzenia-pojazdow-za-jazde-po-alkoholu/ omówiłam pewne wytyczne, którymi w praktyce kierują się sądy podejmując decyzję o tym, czy należy danego kierowcę skazać, czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania. Nie ma się jednak co oszukiwać, choć żaden

Chcę pełnomocnika z urzędu- jak to zrobić?

Chcąc wszcząć spór sądowy w Jarocinie, można domagać się ustanowienia dla siebie pełnomocnika – radcy prawnego albo adwokata z urzędu. Prawo ustanowienia radcy prawnego lub adwokata nie przysługuje jednak każdemu. Taką pomoc otrzymać mogą tylko określone osoby. Przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych uregulowane zostały w

Co grozi za składanie fałszywych zeznań

  W praktyce naszej Kancelarii, Klienci niejednokrotnie pytali, co grozi za składanie fałszywych zeznań. Oczywiście zawsze powtarzaliśmy, że należy mówić prawdę, a pomyłki prostować. Faktycznie bowiem za powiedzenie nieprawdy przed organem procesowym grozi odpowiedzialność karna. Kodeks karny w art. 233 reguluje: Kto, składając zeznanie mające

Najlepszy obrońca w Jarocinie- jak go znaleźć?

„Poszukuję dobrego adwokata, który poprowadzi moją sprawę karną w Jarocinie- kogo polegacie?” Na taki wpis trafiłam na jednym forum internetowym. Z jednej strony oczywiste wydaje się, że każdy chce mieć najlepszego adwokata, obrońcę czy karnistę w swojej sprawie, bowiem odpowiedni wybór może przyczynić się do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Czy ma znaczenie przestrzeganie terminu na złożenia zażalenia?

Zdarzają się sytuacje, gdy strona postępowania cywilnego ma uzasadnione podstawy do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji, ale niestety, z przyczyn formalnych sąd może odmówić w uwzględnieniu zażalenia. Jako przykład można przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt. II Cz 225/18.