Home PageKalisz zadośćuczynienie wyrok

Tag: Kalisz zadośćuczynienie wyrok

O odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej

Bartosz Kowalak - 2019-05-02
            Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej jawi się jako niezwykle interesujący i ważny społecznie temat, odgrywający dużą rolę w demokratycznym państwie prawnym. Tematyka ta nie jest jednak powszechnie znana. Wiele osób nie zdaje