Home PageOdszkodowanie Skarbu Państwa

Tag: Odszkodowanie Skarbu Państwa

O odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej

Bartosz Kowalak - 2019-05-02
            Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej jawi się jako niezwykle interesujący i ważny społecznie temat, odgrywający dużą rolę w demokratycznym państwie prawnym. Tematyka ta nie jest jednak powszechnie znana. Wiele osób nie zdaje