Home PageZadośćuczynienie od skarbu PAństwa

Tag: Zadośćuczynienie od skarbu PAństwa

O odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej

Bartosz Kowalak - 2 maja 2019
              Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej jawi się jako niezwykle interesujący i ważny społecznie temat, odgrywający dużą rolę w demokratycznym państwie prawnym. Tematyka ta nie jest jednak powszechnie znana. Wiele osób nie