Home PagePorady prawneWniosek o podział majątku- wzór do wykorzystania

Wniosek o podział majątku- wzór do wykorzystania

Adwokat Anna Konrady- 2022-06-28

Kolejnym wzorem pisma procesowego, którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić jest wzór wniosku o podział majątku wspólnego. Zaznaczyć jednak trzeba, że jest to wzór najprostszy, w którym nie ma żądania rozliczenia żadnych nakładów między majątkami osobistymi czy poczynionymi na majątek wspólny. Proszę zatem traktować go jak bazę do dalszej pracy a najlepiej podział dorobku wspólnego życia (często dziesiątek lat i całego majątku, który posiadamy) warto skonsultować z prawnikiem. Zapraszamy zatem do jednego z naszych biur na rozmowę, która pozwoli Państwu poznać swoje prawa, a być może zyskać/zatrzymać znaczne środki finansowe w podziale majątku.

 

 Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem:

 

Adwokat Anna Konrady– rozwód w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

www: kancelariajarocin.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

 

Joanna Janiak- radca prawny – rozwód w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

+48 531 335 713

Oto obiecany wyżej wzór:

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Rejonowy w Jarocinie  Wydział  I Cywilny

Wnioskodawca:……………………..zam. ……………………………………..PESEL : …………………………………

Uczestnik: ………………………………..zam. ………………………………………PESEL:…………………………………….

 

2Wartość przedmiotu sporu :….  zł3Opłata sądowa: ………… zł

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

  1. 4Ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy ……………………………………..i uczestnika postępowania ……………………………………………. wchodzą następujące przedmioty:

a)…………………………………………………………………………………………………………., b)……………………………………………………………………………………………………………………..,

  1. Dokonanie podziału majątku wspólnego przez przyznanie przedmiotów wymienionych w punkcie 1 niniejszego wniosku, podpunkt od ……….. do ………. wnioskodawcy, a pozostałych przedmiotów przyznanie na własność uczestnikowi …………………………… .
  2. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy dopłaty w kwocie …………………………… tytułem wyrównania wartości jego udziału. 
  3. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.  

U z a s a d n i e n i e

W uzasadnieniu należy w opisowy sposób wskazać na wszelkie fakty i okoliczności sprawy oraz przytoczyć dowody na ich poparcie, a w szczególności wskazać kiedy strony zawarły związek małżeński i kiedy został on ewentualnie rozwiązany,  czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe czy też nie, oraz należy  uzasadnić, dlaczego domagamy się takiego, a nie innego podziału majątku wspólnego.                                                                                

           ……………………………………………. (podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: -odpis wniosku wraz z złącznikami;-dowód uiszczenia opłaty sądowej;-tytuły własności do poszczególnych składników majątku,-pozostałe dokumenty wskazane w treści wniosku.

 

Objaśnienie:

1 W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

2 Wartość przedmiotu sporu to łączna wartość majątku, który podlega podziałowi.

3 Od wniosku o podział majątku wspólnego pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

4 W tym miejscu należy wymienić wszystkie przedmioty, które składają się na majątek wspólny małżonków, jakie uzyskali w trakcie trwania małżeństwa oraz jaka jest ich wartość.

Zostaw swoją myśl na temat “Wniosek o podział majątku- wzór do wykorzystania”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *