Home PagePorady prawneWzór pisma sądowewgo – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Wzór pisma sądowewgo – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

Bartosz Kowalak- 2023-01-15

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 

 

Kolejnym wzorem pisma procesowego, którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić jest wzór wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka- jakim jest odrzucenie spadku. Zaznaczyć jednak trzeba, że jest to wzór najprostszy, proszę zatem traktować go jak bazę do dalszej pracy a najlepiej sprawę warto skonsultować z prawnikiem. Zapraszamy zatem do jednego z naszych biur na rozmowę, która pozwoli Państwu poznać swoje prawa, a być może uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

 

 Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem:

 

Adwokat Anna Konrady– ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

www: kancelariajarocin.pl

+48 575 641 021

 

Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

 

Joanna Janiak- radca prawny – Konin ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

+48 531 335 713

 

 

 

Jarocin, dnia………………………. r.

1Sąd Rejonowy w Jarocinie 

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul. Al. Niepodległości 1563-200 Jarocin

2Wnioskodawcy:1. Imię i nazwisko matki małoletniego zam. ……………………………………PESEL:…………………………………

2. imię i nazwisko ojca małoletniego zam. ……………………………………PESEL: …………………………………

Rodzice małoletniego :…………………………………………..zam. ………………………………………PESEL: ……………………………………

3Opłata sądowa: 100 zł

 

 

 

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

 

 

 

Działając w imieniu małoletniego…………..…., jako jego przedstawiciele ustawowi wnosimy o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego……………….. urodzonego w dniu………………. r. w…………………., polegającej na ……………………………. (odrzuceniu spadku).

 

 

Uzasadnienie

W uzasadnienie należy przedstawić stan faktyczny, zaistniałą sytuację oraz argumenty wskazujące, iż niniejszy wniosek jest zasadny. Na potwierdzenie wskazanych faktów, należy przedstawić odpowiednie dowody.

Wzór uzasadnienia w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego :

Dnia ……………(data zgonu) w……………. zmarł ………… (imię i nazwisko zmarłego ). Dla małoletniego był on…………………………….(dziadkiem wujkiem: podać rodzaj pokrewieństwa pomiędzy małoletnim a zmarłym).

Zmarły spadkodawca pozostawił po sobie: (wskazać należy na wszystkie składniki majątku spadkodawcy, ale również należy podać informację o zobowiązaniach oraz długach jakie posiadał spadkodawca.)

W dniu ……………..dokonałam/em, jako córka/syn spadkodawcy, odrzucenia spadku.

Kolejnym uprawnionym w linii dziedziczenia jest nasze dziecko, dlatego zwracamy się o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

………………………………(podpis wnioskodawców)

 

Załączniki:-odpis wniosku z załącznikami;

dowód uiszczenia opłaty sądowej;

-odpis aktu urodzenia dziecka,

-pozostałe dokumenty wskazane w treści wniosku.

-odpis aktu zgonu spadkodawcy;

-potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodziców dziecka;

 

___________________________________________________________________________

Objaśnienia:

1Sądem  właściwym do rozpoznania niniejszego wniosku, jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku jeśli nie można go ustalić – sąd właściwy według miejsca jego pobytu. 

2 O zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego wniosek składają oboje rodzice małoletniego.

3 Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, lub przelewa na konto wskazane na stronie internetowej Sądu.

Zostaw swoją myśl na temat “Wzór pisma sądowewgo – Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *