Home PagePorady prawneWzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Adwokat Anna Konrady- 2022-06-28

W poprzednim wpisie podzieliśmy się z Państwem wzorem pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, który dodatkowo zawierał także wszystkie elementy niezbędne w przypadku rozwodu osób posiadających wspólne, małoletnie dzieci. Teraz czas na pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Informacje o praktycznych różnicach między orzeczeniem o winie albo rezygnacją z niego mogą Państwo poznać korzystając z naszych porad prawnych albo wiedzy, którą przekazujemy na stronie:

Rozwodowe ABC

Pozew o rozwód bez orzekania o winie może wyglądać tak:

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Okręgowy  w Kaliszu

Powódka:……………………………….zam. ……………………………………..PESEL : …………………………………

Pozwany: ………………………………..zam. ………………………………………PESEL:…………………………………….

 

2Opłata sądowa: 600 zł

Pozew o rozwód

Działając w imieniu własnym, wnoszę o :

  1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki………………….. z pozwanym………………. zawartego w dniu………………… r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w……………………  bez orzekania o winie;
  1. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron córką…………………., ur. dnia …………r. w ……………, obojgu rodzicom z miejscem ustalenia pobytu dziecka przy matce/ojcu;
  2. Ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnią w ten sposób, że pozwany będzie spędzał z małoletnią pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca od godziny…………do godziny………….., w obecności powódki lub któregoś z rodziców powódki;
  1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty ……………zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnej do rąk powódki do …………….. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ……………….. renty alimentacyjnej w wysokości ……….. zł płatnej do rąk powódki do ……. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia uprawomocnienia się wyroku;
  3. Udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt. 4 petitum pozwu poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania powódce kwoty …………. zł miesięcznie do dnia zakończenia niniejszego postępowania, płatne z góry do rąk powódki do ……… dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,
  4. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ustalenia sytuacji stron i ich dziecka, w szczególności sytuacji majątkowej i zawodowej stron, kosztów utrzymania powódki i małoletniego dziecka  stron, obecnego udziału stron w wychowaniu i opiece nad małoletnią, itp.
  5. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według  norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

            W uzasadnieniu należy wskazać na wszelkie fakty i okoliczności uzasadniające, iż doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami. Nadto w przypadku posiadania przez strony dzieci wskazać należy na sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz spełniania obowiązku alimentacyjnego.

 

…….…………………………(podpis powoda)

 

Załączniki:-odpis pozwu wraz z załącznikami;dowód uiszczenia opłaty sądowej;- odpis skrócony aktu małżeństwa;-odpisy skrócony aktu  urodzenia dziecka stron;- dokumenty wymienione w treści pozwu.

­­­­­________________________________________________________________________________________________________________

Objaśnienie :

1Sądem właściwym rzeczowo w sprawach o rozwód jest  Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny . Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

2 Opłatę sądową najwygodniej zapłacić przelewem na konto sądu.

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące rozwodu? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od rozwodów:

 

Adwokat Anna Konrady– rozwód w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

+48 575 641 021

www.kancelariajarocin.pl

 

 

Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

 

 

Joanna Janiak- radca prawny – rozwód w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

+48 531 335 713

Zostaw swoją myśl na temat “Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *