Home PagePorady prawneWzór pozwu z orzeczeniem o winie – Pozew o rozwód z winą

Wzór pozwu z orzeczeniem o winie – Pozew o rozwód z winą

Adwokat Anna Konrady- 2022-06-28

Szanowni Państwo. Szukając pomocy prawnej w sprawach rozwodowych często  w Internecie pojawia się Państwa zapytania o wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Często jest to także prośba ze strony Klientów, aby nasza pomoc prawna ograniczyła się do napisania jedynie samego pozwu o rozwód. Rozumiemy, iż nie każdy z Państwa kto trafia na naszą stronę chce lub może być naszym klientem. Nie każdy z was jest z Poznania, Kalisza, Konina, czy chociażby Jarocina, Pleszewa czy Krotoszyna. Jako Kancelaria poza główną siedzibą w Poznaniu posiadamy także biura w Jarocinie i we Wrześni, aby wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom i umożliwić bezpośrednie spotkanie. Sprawy o rozwód prowadzimy w Poznaniu, czy w innych wielkopolskich sądach jak Kalisz, Konin, czy Piła. Co nie znaczy, iż w razie potrzeby nie możemy dojechać do Bydgoszczy, Torunia, Warszawy czy Wrocławia. Obecnie w dobie po pandemii konsultacje prawne online stały się naszą codziennością, dlatego odległość od biura Kancelarii przestała być problemem w nawiązaniu współpracy.

Przedstawiamy w niniejszym wpisie prosty wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, który możecie Państwo wykorzystać w swojej sprawie, albo po prostu zapoznać się jak takie pismo wygląda. Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna, każda sprawa jest indywidualna. Różne okoliczności zachodzą, różne cele przyświecają innym osobom. Żadna z przeprowadzonych przez nas spraw nie była identyczna z poprzednią, ale doświadczenie i dziesiątki zdarzeń na sali sądowej powodują, że nic nie jest nas w stanie zaskoczyć.

Dlatego też zachęcamy w każdej sprawie prawnej, nie tylko rozwodowej, do konsultacji z prawnikiem. Zwłaszcza, że w sprawach rozwodowych rządzą emocję i naprawę trudno o chłodne spojrzenie na naszą własną sprawę.

Poznań, dnia…………………… r.

1Sąd Okręgowy w Kaliszu

Wydział I Cywilny

al. Wolności 13

63-800 Kalisz

Powódka:……………………………….zam. ……………………………………..PESEL : …………………………………

Pozwany: ………………………………..zam. ………………………………………PESEL:…………………………………….

2Opłata sądowa: 600 zł

Pozew o rozwód

Działając w imieniu własnym, wnoszę o :

 1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki………………….. z pozwanym………………. zawartego w dniu………………… r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w…………………… z winy pozwanego;
 2. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron córką…………………., ur. dnia …………r. w ……………, z jednoczesnym ograniczeniem pozwanemu opieki rodzicielskiej nad małoletnim do współdecydowania jedynie o istotnych sprawach dziecka;
 3. Ograniczenie kontaktów pozwanego z małoletnim dzieckiem stron ………………………………do jednej trzygodzinnej wizyty w tygodniu, tj. w środy, w obecności powódki;
 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty ……………zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnej do rąk powódki do …………….. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
 5. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ……………….. renty alimentacyjnej w wysokości ……….. zł płatnej do rąk powódki do ……. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 6. Udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt. 4 petitum pozwu poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania powódce kwoty …………. zł miesięcznie do dnia zakończenia niniejszego postępowania, płatne z góry do rąk powódki do ……… dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
 7. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, winy pozwanego w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron i dziecka stron, w szczególności sytuacji majątkowej i zawodowej stron, kosztów utrzymania powódki i małoletniego dziecka stron, obecnego udziału stron w wychowaniu i opiece nad małoletnią, itp. ;
 8. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka:
 1. …………………………………………., zam. ………….. co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, winy pozwanego w rozpadzie małżeństwa;
 2. …………………………………………., zam. ………….. co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, winy pozwanego w rozpadzie małżeństwa;
 1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy wskazać na wszelkie fakty i okoliczności wskakujące na to, iż doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami. W szczególności należy wykazać winę pozwanego w rozpadzie związku małżeńskiego, przedstawiając w tym celu twarde dowody. Zwłaszcza te, które wskazują na winę w rozkładzie małżeństwa: pozamałżeński romans, przemoc fizyczną, psychiczną, czy ekonomiczną, alkoholizm. Nadto w przypadku posiadania przez strony dzieci wskazać należy na sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz spełniania obowiązku alimentacyjnego.

…………………………………(podpis powoda)

 

Załączniki:-odpis pozwu wraz z załącznikami;dowód uiszczenia opłaty sądowej;- odpis skrócony aktu małżeństwa;-odpisy skrócony aktu urodzenia dziecka stron;- dokumenty wymienione w treści pozwu.

___________________________________________________________________________

 

Objaśnienie :

1Sądem właściwym rzeczowo w sprawach o rozwód jest Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny. Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

2 Opłatę sądową wnosi się w formie znaków sądowych – zakupionych w kasie sądu lub przelewa na konto.

 

 

 

Czy niniejszy artykuł odpowiedział na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące rozwodu? Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu z naszym prawnikiem od rozwodów:

Adwokat Anna Konrady– rozwód w Kaliszu ( Jarocin, Gostyń, Pleszew, Ostrów, Krotoszyn)

anna.konrady@prawnikpoznanski.pl

+48 575 641 021

www. kancelariajarocin.pl

 

Joanna Jędrzejewska– radca prawny. Poznań- Mickiewicza 18a/3

+48 504 126 688

joanna.jedrzejewska@prawnikpoznanski.pl

 

 

 

Joanna Janiak- radca prawny – rozwód w Koninie ( Strzałkowo, Słupca, Golina, Koło, )

joanna.janiak@prawnikpoznanski.pl

+48 531 335 713

 

Zostaw swoją myśl na temat “Wzór pozwu z orzeczeniem o winie – Pozew o rozwód z winą”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *