Home PagePorady prawneZ cyklu wokanda Sądu Rejonowego w Jarocinie – zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu o zapłatę alimentów

Z cyklu wokanda Sądu Rejonowego w Jarocinie – zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu o zapłatę alimentów

Kancelaria Jarocin Adwokat Jarocin- 2019-01-31 -
1 Komentarz
Bartosz Kowalak- radca prawny prowadzi sprawy o odszkodowanie, spadkowe i cywilne.

Sprawy związane z dochodzeniem alimentów to dla sądów chleb powszedni, nie są tutaj wyjątkiem również sądy z tej części wielkopolski. Zarówno w Jarocinie, jak i Pleszewie, czy Krotoszynie codziennie toczą się sprawy, których przedmiotem jest roszczenie o zaspokojenie potrzeb życiowych osoby uprawnionej do alimentów.

Nie każdy jednak wie, iż wnosząc pozew do sądu można jednocześnie wystąpić o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego. Jest to instytucja o tyle konieczna, iż w chwili obecnej nie tylko sądy z dużych miast jak Poznań, czy Kalisz są obłożone pracą, ale problem ten dotyka i sądy z miast powiatowych. Od dnia wniesienie powództwa o alimenty, czy o rozwód, któremu towarzyszy roszczenie o alimenty, do dnia wyroku może minąć wiele miesięcy, czy nawet i rok.

Tymczasem istnieje proceduralna możliwość uzyskania jeszcze na początku postępowania postanowienia na podstawie, którego sąd przyzna określoną kwotę alimentów na czas procesu.

Nie zawsze jednak sąd takie roszczenie uwzględni. Przykładem jest tu postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie o sygn. akt III RC 68/13, utrzymane następnie w mocy przez Sąd Okręgowy w Kaliszu.

Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił wniosek powoda mieszkańca Jarocina o udzielenie zabezpieczenia powództwa przez zobowiązanie pozwanego( jego syna) do łożenia na czas toczącego się postepowania kwoty po 500 zł miesięcznie tytułem alimentów. Sąd Rejonowy w Jarocinie uznał, ze powód nie uprawdopodobnił swego roszczenia, w szczególności, że jego powództwo nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zażalenie na postanowienia Sądu w Jarocinie do Sądu Okręgowego w Kaliszu skierował powód, lecz nie spotkało się ono z akceptacją kaliskich sędziów, którzy w wyroku wskazali:

W sprawach o alimenty podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (art. 753 § 1 k.p.c.). Wymóg uprawdopodobnienia istnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. (por. A. Jakubecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Zakamycze 2005, s. 1050). W sprawie o alimenty istnienie roszczenia jest uprawdopodobnione w razie uprawdopodobnienia istnienia m.in. określonych potrzeb uprawnionej powódki, ale również zarobkowych i majątkowych możliwości pozwanego jako zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych.(art. 135 k.p.c.). Skarżący w swoim zażaleniu nawet nie podważa ustaleń Sądu I instancji, ze w okresie od 16.04.2013r. do 5.11.2014r. otrzymał z ZUS świadczenie rentowe w łącznej wysokości 24.753,64 zł. Dodać także należy, że prawomocnym postanowieniem z 31 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek, uznając, że żądanie przez powoda alimentów od syna jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, bowiem takie zawsze stanowią jakiekolwiek formy znęcania się nad rodziną. Powód powołując się wyłącznie na własna sytuację materialna, nie przedstawił żadnych twierdzeń i dowodów, z których wynikałaby brak przesłanek niweczących jego roszczenie alimentacyjne. Odwoływanie się do obowiązku pozwanego, jako najbliższego krewnego w stanowi tej sytuacji jedynie typowo polemiczny charakter zarzutów zażalenia.

Miło nam, że znaleźliście Państwo czas na lekturę naszego artykułu dotyczącego tematyki rozwodowej. Polecamy też inne nasze publikacje dotyczące prawa.

Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

1 myśl na temat “Z cyklu wokanda Sądu Rejonowego w Jarocinie – zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu o zapłatę alimentów”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *