Home PagePorady prawneAlimenty od byłego męża po rozwodzie -na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Jarocinie

Alimenty od byłego męża po rozwodzie -na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Jarocinie

Adwokat Anna Konrady- 2019-02-14
Radca prawny Joanna Jędrzejewska- sprawy o rozwód, alimenty, prawo rodzinne

Wyrok rozwodowy kończy małżeństwo dwójki osób, ale często jest on dopiero początkiem dalszych batalii sądowych np. o podział majątku wspólnego, kwestie związane z dziećmi (alimenty, władza rodzicielska czy kontakty) czy o alimenty od męża/żony. Warto bowiem wiedzieć, że także od byłego małżonka można dochodzić zasądzenia alimentów. Sprawa o alimenty, które nie zostały ustalone w wyroku rozwodowym, w odróżnieniu od samego rozwodu będzie toczyła przed sądem rejonowym np. w Jarocinie, Środzie Wielkopolskiej, Gostyniu, Pleszewie czy Krotoszynie.

Odróżnić należy dwie sytuacje: gdy wyrok rozwodowy zawiera rozstrzygnięcie o winie w rozpadzie pożycia oraz gdy takiego rozstrzygnięcia nie ma. Poniższy wpis poświęcimy drugiej z tych sytuacji. Kiedy zatem można od byłego małżonka żądać alimentów. Po pierwsze, w wyroku rozwodowym osoba, które chce uzyskać alimenty nie może być uznana na wyłącznie winną rozkładu pożycia (dotyczy to zatem sytuacji rozwodu bez orzekania o winie, albo z wyłącznej winy drugiej strony). Po drugiej, małżonek musi znajdować się w niedostatku. Po trzecie, małżonek dochodzący alimentów nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Trzeba także pamiętać o terminie pięciu lat, o którym w jednym ze swoich orzeczeń przypomniał Sąd Rejonowy w Krotoszynie (III RC 13/16). Dlaczego termin ten jest istotny wyjaśnię za pomocą fragmentu uzasadnienie ww. wyroku:

Podstawą materialno-prawną roszczenia zgłoszonego przez powódkę jest art. 60 § 1 kro, z którego wynika, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Art. 60 § 3 k.r.o. stanowi jednakże, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Termin pięcioletni biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego i może być na żądanie uprawnionego przybierające formę powództwa przedłużony na czas nieograniczony lub ograniczony. Wyjątkowe okoliczności, o których mowa art. 60 § 3 k.r.o. mogą być przy tym podstawą przedłużenia terminu, jeżeli powstały przed upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu (por. wyrok SN z dnia III CKN 1041/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 14).

W przedmiotowej sprawie małżeństwo Z. i M. P. zostało rozwiązane przez rozwód, bez orzekania o winie wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 29 września 2010r., który uprawomocnił się w dniu 20 października 2010r. Stwierdzić zatem należy, iż obowiązek alimentacyjny między małżonkami P. ustał z mocy prawa w dniu 20 października 2015r. Powódka M. P. wytoczyła powództwo o alimenty przeciwko byłemu mężowi w dniu 10 grudnia 2015r., a więc po upływie terminu, o którym mowa w art. 60 § 3 k.r.o. i nie zgłosiła ona przy tym żądania przedłużenia 5-letniego terminu, co musiało skutkować oddaleniem powództwa. Wskazać ponadto należy, iż na rozprawie w dniu 23 marca 2016r. powódka M. P. oświadczyła, iż okoliczności, które zmusiły ją do złożenia przedmiotowego powództwa pojawiły się w grudniu 2015r., kiedy to straciła zdolność do samodzielnego utrzymania się. Okoliczności te powstały zatem także po upływie 5-letniego terminu z art. 60 § 3 k.r.o., co nawet w przypadku zgłoszenia żądania jego przedłużenia nie mogłoby skutkować uwzględnieniem żądania pozwu.

 

Autor: Adwokat Anna Konrady Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

 

Zapraszamy też na nasza stronę poświęcona prawu rodzinnemu i rozwodom: www.prawnikodrozwodu.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Alimenty od byłego męża po rozwodzie -na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Jarocinie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *