Home PageBlogZ wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie- odszkodowanie za koszt prywatnej opinii rzeczoznawcy sporządzonej w wyniku kolizji samochodowej

Z wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie- odszkodowanie za koszt prywatnej opinii rzeczoznawcy sporządzonej w wyniku kolizji samochodowej

Adwokat Anna Konrady- 4 lutego 2019

W ramach niniejszego bloga, pisanego przez adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii chcemy pisać nie tylko o problemach prawnych w sposób teoretyczny, ale jak najbardziej przybliżać mieszkańcom powiatu jarocińskiego, choć mamy nadzieje, iż niniejszy blog dotrze i do miejscowości ościennych: Pleszewa, Krobi, Krotoszyna, Gostynia czy Środy Wielkopolskiej, także działanie prawa w praktyce.

A w jaki sposób prawnik (adwokat, radca prawny piszący o prawie może przekazać Czytelnikowi ten praktyczny punkt widzenia ? Chyba najlepiej poprzez odwołanie się do wyroków sądów.

Na łamach niniejszego bloga chcielibyśmy przede wszystkim pisać o orzeczeniach wydawanych przez Sądy z tej części wielkopolski, takie jak Sąd Rejonowy w Jarocinie, Sąd w Gostyniu, Krotoszynie, Pleszewie, czy Środzie Wielkopolskiej.

W dzisiejszym odcinku naszego adwokackiego bloga chcielibyśmy zająć się problemem, który dotyka wielu mieszkańców tej części wielkopolski. Problemem dochodzenia odszkodowania za skutki kolizji drogowej zawinionej przez sprawce ubezpieczonego z tytułu OC w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Jak się można domyślić jest to problem, które dotknął i pewnie dotknie wielu mieszkańców Pleszewa, Jarocina, Krotoszyna, czy Środy Wielkopolskiej.

Sprawa taka trafiła również przed Sąd Rejonowy w Jarocinie, który prowadził ja pod sygnaturą akt: I C 1167/14, a która zakończyła się wydaniem wyroku w dniu 29.12.2015 r.

Stan faktyczny w rzeczonym sporze był następujący:

W wyniku kolizji drogowej mieszkanka powiatu jarocińskiego otrzymała znacznie jej zdaniem obniżone odszkodowanie za skutku uszkodzenia swojego pojazdu.

Chcąc zweryfikować słuszność decyzji ubezpieczyciela poszkodowana zwróciła się o sporządzenie opinii rzeczoznawcy samochodowego. Koszt tej opinii wyniósł 430,50zł i ta kwota stała się jednym z elementów pozwu o odszkodowanie, który rozpoznawał jarociński sąd rejonowy.

Sąd nie miał w tym zakresie większych obiekcji i roszczenie zasądził. W uzasadnieniu podnosząc:

Odnośnie pozostałej spornej kwestii należy mieć na uwadze, że powódka poniosła koszty tj. 430,50zł sporządzenia przed procesem kalkulacji poniesionej szkody. Odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego (uchwała SN z dnia 18 maja 2004r. III CZP 24/04, publ. OSNC 2005/7-8/117). Uzależnione jest to między innymi od tego, czy poniesienie tego kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne. W ocenie Sądu pozwany znacznie zaniżył wysokość przyznanego powódce odszkodowania, zatem zasadne było zwrócenie się do rzeczoznawcy celem ustalenia rzeczywistych kosztów naprawy, co dało podstawę do wystąpienia z przedmiotowym powództwem. Sąd uwzględnił żądanie powódki w tym zakresie i przyznał odsetki od kwoty 430,50zł od dnia 06.10.2014r. tj. od dnia wytoczenia powództwa, zgodnie z żądaniem pozwu w tym zakresie.

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Z wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie- odszkodowanie za koszt prywatnej opinii rzeczoznawcy sporządzonej w wyniku kolizji samochodowej”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oceń ten artykuł