Home PagePorady prawneZ wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie- odszkodowanie za uszkodzony w wyniku kolizji samochód w oparciu o ceny części alternatywnych

Z wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie- odszkodowanie za uszkodzony w wyniku kolizji samochód w oparciu o ceny części alternatywnych

Adwokat Anna Konrady- 2019-01-31
Marta Krzyzanowicz
Marta Krzyżanowicz- prawnik w naszej Kancelarii w Jarocinie. Sprawy karne, odszkodowania, sprawy rodzinne

Na łamach niniejszego bloga chcemy pisać nie tylko o problemach prawnych w sposób teoretyczny, ale jak najbardziej przybliżać mieszkańcom powiatu jarocińskiego, choć mamy nadzieje, iż niniejszy blog dotrze i do gmin ościennych: Pleszewa, Krotoszyna, Gostynia czy Śremu, także działanie prawa w praktyce.

A w jaki sposób adwokat, czy radca prawny piszący bloga o prawie może przekazać te treści Czytelnikowi ? Chyba najlepiej poprzez odwołanie się do wyroków sądów. Jako że na terenie Miasta Jarocin ma siedzibę Sąd Rejonowy, to orzeczenia tego Sądu chcielibyśmy Państwu przybliżać.

W dzisiejszym odcinku naszego adwokackiego bloga chcielibyśmy zająć się problemem, który dotyka wielu mieszkańców tej części wielkopolski. Problemem dochodzenia odszkodowania za skutki kolizji drogowej zawinionej przez sprawce ubezpieczonego z tytułu Oc w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Jak się można domyślić jest to problem, które dotknął i pewnie dotknie wielu mieszkańców Pleszewa, Jarocina, Krotoszyna, czy Środy Wielkopolskiej.

Sprawa taka trafiła również przed Sąd Rejonowy w Jarocinie, który prowadził ja pod sygnaturą akt: I C 1167/14, a która zakończyła się wydaniem wyroku w dniu 29.12.2015 r.

Stan faktyczny w rzeczonym sporze był następujący:

Pozwem z dnia 6 października 2014r. powódka – mieszkanka Jarocina E. W. wniosła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (…) w W. kwoty 6653,16zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 6222,66zł od dnia 30.09.2014r. do dnia zapłaty, od kwoty 430,50zł od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.
W uzasadnieniu powódka podniosła, że dnia 25.08.2014r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd powódki marki L. (…) nr rej. (…). Ubezpieczyciel na podstawie oględzin pojazdu i opinii rzeczoznawcy sporządził zaniżony kosztorys naprawy i oszacował powstałą szkodę na kwotę 12023,91zł.
Powódka, na podstawie sporządzonego na jej zlecenie kosztorysu naprawy wskazała, że koszt naprawy pojazdu przy uwzględnieniu odpowiednich dla tego pojazdu części i kosztów robocizny wynosi 18246,57zł. Powyższą wartość należy pomniejszyć o bezspornie przyznaną kwotę odszkodowania, ponadto powódka wskazała, że dochodzi kwoty 430,50zł tytułem zwrotu wydatków uzyskania pomocy prawnej w postępowaniu likwidacyjnym (k.2-4, 25).
W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Pozwany zarzucił, iż przyznana i wypłacona w postępowaniu likwidacyjnym kwota odszkodowania w pełni rekompensuje poniesioną przez powódkę szkodę, ponadto zakwestionował zasadność i wysokość roszczenia powódki zwrotu kosztów pomocy prawnej w postępowaniu likwidacyjnym (k.32-36).

W toku sprawy został powołany biegły, który wyliczył dwa warianty kalkulacji szkody w oparciu o ceny części nowych oryginalnych i w oparciu o ceny części tzw. alternatywnych.
Sąd co prawda wydał w sprawie wyrok zasądzający, jednakże w oparciu o kalkulację w cenach niższych.

Jarociński Sąd wskazał w uzasadnieniu:

„W rozpatrywanym przypadku uszkodzony pojazd jest pojazdem 6 letnim, powódka nie wykazała, aby był dotychczas serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części oryginalnych (tzn. pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu) i kontynuacja takiego postępowania może wpłynąć na jego wartość handlową, nie wykazała również, by dokonała naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych.
W świetle przedstawionych okoliczności Sąd oparł się przy ustalaniu wysokości szkody na opinii biegłegoK. P., która nie została skutecznie zakwestionowana przez żadną ze stron. Sąd uznał, że wysokość poniesionej szkody na skutek uszkodzenia pojazdu powoda wyniosła 18448,13zł brutto, przy uwzględnieniu stwierdzonego zakresu uszkodzeń oraz według cen części zamiennych produkowanych zgodnie ze specyfikacjami i standardami ustalonymi przez producenta. Takimi częściami są występujące w obrocie części wyprodukowane przez tego samego producenta części, który dostarcza producentowi pojazdu części do montażu pojazdów lub części zamienne. Są to części produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta pojazdu, a więc części dokładnie tej samej jakości co części pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu, a różniące się tylko oznakowaniem. Stąd ich użycie należy co do zasady uznać za równoważne użyciu części oryginalnych (por. postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2012r. III CZP 85/11).”

Pozwalając sonie na komentarz autorski stwierdzić należy, iż co do zasady zastosowanie ceny części alternatywnych w przypadku pojazdu 6 letniego budzi jednak pewne wątpliwości. Temat ten być może rozwiniemy w jednym z kolejnych wpisów, ewentualnie odsyłamy do zaprzyjaźnionego bloga poświęconego odszkodowaniom: www.blogoodszkodowaniach.pl.

 

Autor: Radca prawny Bartosz Kowalak Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

Zostaw swoją myśl na temat “Z wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie- odszkodowanie za uszkodzony w wyniku kolizji samochód w oparciu o ceny części alternatywnych”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *