Home PagePorady prawneZwrot kosztów holowania z Oc sprawcy

Zwrot kosztów holowania z Oc sprawcy

Bartosz Kowalak- 2019-06-24 -
1 Komentarz

Często w przypadku likwidacji szkód z Oc sprawcy zakłady ubezpieczeń odmawiają lub znacznie zmniejszają odszkodowanie mające rekompensować zwrot kosztów holowania pojazdu. Holowania najczęściej z miejsca zdarzenia do warsztatu samochodowego, który przeprowadza naprawę.

Nie jest to jednak praktyka, która należy uznać za prawidłową, a sądy stoją tutaj po stronie osób poszkodowanych.

Tytułem przykładu można przywołać orzeczenie Sądu Rejonowego w Jarocinie ( Sygn. akt: I C 679/14, wyrok : z dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie I Wydział Cywilny), który stwierdził, iż:

Jako normalne następstwo zniszczenia pojazdu niesłużącego poszkodowanemu do prowadzenia działalności gospodarczej traktuje się konieczność holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania poszkodowanego. Stąd też, co do zasady, koszty, które były konieczne na holowanie, mieszczą się w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Odpowiedzialność ta obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na holowanie, jednak należy mieć na uwadze, iż o tym, czy poniesienie określonych kosztów mieści się w ramach szkody i normalnego związku przyczynowego, należy rozstrzygać na podstawie indywidualnej sytuacji poszkodowanego i konkretnych okoliczności sprawy. W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy, należy mieć na uwadze, że kolizja miała miejsce w odległości ok. 450 km (liczona w obie strony) od miejsca zamieszkania powoda. Powód zmuszony był do odholowania we własnym zakresie uszkodzonego w trakcie kolizji pojazdu, skorzystał więc z dostępnej oferty. W świetle zasad doświadczenia życiowego, naturalnym zachowaniem jest, że w sytuacji nagłej, nie przewidywanej, szuka się pierwszej dostępnej oferty holowania, bez sprawdzania, porównywania innych ofert, z których można byłoby skorzystać w celu minimalizacji szkody. 

1 myśl na temat “Zwrot kosztów holowania z Oc sprawcy”

  • Dżastin

    a to prawda, miałem sytuację w której ubezpieczyciel zaniżył mi odszkodowanie…Zwróciłem się wtedy do takiej kancelarii co dochodzi odszkodowania .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *