Home PagePorady prawneJak pozwać Gefion Insurance A/S

Jak pozwać Gefion Insurance A/S

Adwokat Anna Konrady- 2021-04-30
kmicican / Pixabay

Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej jest korzystne dla obywateli naszego państwa. Niemniej jednak to co korzystne nie oznacza, że zawsze jest prostsze.

Zasada wolnej konkurencji w Unii Europejskiej pozwala zakładom ubezpieczeń z każdego kraju członkowskiego na sprzedaż polis na terytorium Państw wchodzących w skład UE, a niekoniecznie będącym Państwem siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

O ile przy zakupie polisy nie ma jeszcze większego problemu, system sprzedaży jest bowiem zwykle zbudowany w taki sposób, aby ubezpieczyciel jak najwygodniej mógł swoją polisę sprzedać, to komplikacje zaczynają się przy konieczności wyegzekwowania roszczenia od zagranicznego ubezpieczyciela.

W ostatnim czasie do naszej Kancelarii w Poznaniu zgłosił się klient, któremu nie zostało wypłacone odszkodowanie przez jedną z zagranicznych firm ubezpieczeniowych. Mowa tutaj o Gefion Insurance A/S, która sprzedaje polisy za pośrednictwem spółki Polin sp. z o.o.

Nie jest tutaj ewenementem duńska firma ubezpieczeniowa, która w ostatnim czasie zaczęła dość intensywnie działać na polskim rynku polis OC. Jednakże jej procedura likwidacji szkody jest trochę bardziej skomplikowana.

Przede wszystkim procesem likwidacji szkody zajmuje się spółka Crawford Polska Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, to ona jest przedstawicielem Gefion Insurance do spraw roszczeń w Polsce.

Gdyby jednak działający w imieniu Gefion ich przedstawiciel Crawford Polska Sp. z o.o. wydał decyzję odmowną lub inną obniżającą w sposób, z którym się nie zgadzamy, to pozwać musimy nie tę spółkę, ale samego ubezpieczyciela.

Nie ma przy tym konieczności kierowania pozwu do Danii.

Ewentualny pozew należy kierować pozywając Gefion Insurance, ale można jako adres do doręczeń wskazać adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce, w tym wypadku Crawford Polska Sp. z o.o. . W takiej konfiguracji nie zachodzi też konieczność tłumaczenia pozwu przeciwko Gefion na język duński.

W uzupełnieniu dodać należy, iż sprawiedliwości w Danii będą musiały szukać warsztaty samochodowe oraz  skupy wierzytelności, gdyż:

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, co następuje: Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych w związku z art. 11 ust. 1 lit. b) owego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że nie może na niego powołać się osoba fizyczna, której działalność zawodowa polega między innymi na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli, przywołująca umowne miejsca zamieszkania poszkodowanego.

 

Zostaw swoją myśl na temat “Jak pozwać Gefion Insurance A/S”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *