Home PagePorady prawnePozew przeciwko Gefion Insurance A/S

Pozew przeciwko Gefion Insurance A/S

Bartosz Kowalak- 2019-04-23
Bartosz Kowalak- radca prawny prowadzi sprawy o odszkodowanie, spadkowe i cywilne.

Przeglądając fora internetowe możemy zauważyć, iż wiele osób poszkodowanych, które stały się ofiarami wypadku samochodowego, którego sprawca był ubezpieczony z tytułu OC u duńskiego ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S ma spore problemy z prowadzeniem postępowania o odszkodowanie przeciwko temu ubezpieczycielowi. Niewątpliwie także taka sytuacja przytrafiła się i również mieszkańcom Jarocina, Kalisza, czy Krotoszyna.

Z czego ten stan wynika?

Zasada wolnej konkurencji w ramach Unii Europejskiej pozwala ubezpieczycielom z każdego kraju członkowskiego na sprzedaż swoich ubezpieczeń także na terytorium Państw wchodzących w skład UE, a nie koniecznie będącym Państwem siedziby danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

O ile konsument przy zakupie polisy nie ma większego problemu, system sprzedaży jest bowiem zwykle skonstruowany w taki sposób, aby ubezpieczyciel jak najwygodniej mógł swoją polisę sprzedać, to problemy zaczynają się przy konieczności wyegzekwowania roszczenia od zagranicznego ubezpieczyciela. Tak jak w tym wypadku od spółki ubezpieczeniowej mającej swoją siedzibę w Danii.

Mowa tutaj o Gefion Insurance A/S, która sprzedaje polisy za pośrednictwem spółki Polin sp. z o.o.

Natomiast procesem likwidacji szkody zajmuje się spółka Crawford Polska Sp. z o.o. co ciekawe z siedziba w Wielkiej Brytanii.

Nie byłoby problemu, gdyby likwidator działający w imieniu Gefion wydał decyzje uznająca 100 % oczekiwanego odszkodowania. Co jednak zdarza się raczej niezwykle rzadko. Tymczasem gdy z decyzją likwidatora się nie zgadzamy, to   pozwać musimy nie tę spółkę, ale samego ubezpieczyciela.

Co bardzo istotne, nie ma przy tym konieczności kierowania pozwu do Danii ( poza jednym wyjątkiem, o którym wspomnę na końcu niniejszego artykułu).

Pozew o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia  należy kierować pozywając Gefion Insurance, ale można jako adres do doręczeń adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce = Crawford Polska Sp. z o.o. W takiej konfiguracji nie zachodzi też konieczność tłumaczenia pozwu przeciwko Gefion na język duński.

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż osoby mieszkające na terenie objętym właściwością Sądu Rejonowego w Jarocinie lub w sytuacji gdy na terenie właściwości jarocińskiego sądu miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie szkody ( np wypadek samochodowy) mogą pozew o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia kierować do Sądu Rejonowego w Jarocinie, lub Sądu Okręgowego w Kaliszu o ile sprawa będzie dotyczyć kwoty większej jak 75.000 zł.

W uzupełnieniu dodać należy, iż sprawiedliwości w Danii będą musiały szukać warsztaty samochodowe oraz  firmy zajmujące się skupem wierzytelności, gdyż:

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, co następuje: Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych w związku z art. 11 ust. 1 lit. b) owego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że nie może na niego powołać się osoba fizyczna, której działalność zawodowa polega między innymi na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli, przywołująca umowne miejsca zamieszkania poszkodowanego.

 

Więcej na temat odszkodowań i zadośćuczynień znajdą Państwo w blogu: blogoodszkodowaniach.

Zostaw swoją myśl na temat “Pozew przeciwko Gefion Insurance A/S”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *