Home PagePorady prawneZ wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie: zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Z wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie: zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Adwokat Anna Konrady- 2019-03-10 -
12 Komentarzy
Bartosz Kowalak- radca prawny prowadzi sprawy o odszkodowanie, spadkowe i cywilne.

Z wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie: zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Wielu klientów zgłaszających się do naszej Kancelarii w sprawie związanej z dochodzeniem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej zadaje pytanie: czy i w jakiej wysokości należy się im zadośćuczynienie z tytułu utraty bliskiej osoby.

Naturalnie, każdy adwokat czy radca prawny na tak zadane pytanie odpowie – „to zależy”. Zależy – ale od czego?

Analizując orzecznictwo sądów powszechnych zauważyć można, że najistotniejszymi kwestiami, branymi przez sądy pod uwagę przy przyznawaniu zadośćuczynienia z tytułu utraty rodzica są: określenie intensywności relacji jakie łączyły dziecko z jego rodzicem, wiek uprawnionego do żądania zadośćuczynienia, długotrwałość i charakter bólu i cierpień dziecka oraz towarzysząca im trauma, wstrząs psychiczny czy poczucie osamotnienia.

W przypadku wykazania powyższych przesłanek, sądy orzekają o przyznaniu poszkodowanemu zadośćuczynienia, które rekompensowałoby cierpienia po utracie bliskiej osoby.

Jako przykład warto przytoczyć treść wyroku Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 17 czerwca 2013r. o  sygn. akt I C 711/12, w którym to poszkodowanemu przyznano kwotę 15.000 zł, stanowiącą dopłatę do kwoty 20.000 zł wypłaconej przed procesem przez pozwany zakład ubezpieczeń.

W niniejszej sprawie, z powodu utraty bliskiej osoby – ojca, w wypadku drogowym, powód wniósł o zasądzenie od pozwanego zakładu ubezpieczeń kwoty 60.000 zł.

Po rozpoznaniu sprawy, tut. Sąd  zasądził od pozwanego kwotę 15.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami, natomiast w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Uzasadniając swoją decyzję, Sąd wskazał, że przed procesem pozwany wypłacił powodowi tytułem zadośćuczynienia kwotę 20.000 zł. Sumując zatem kwoty, powód otrzymał kwotę 35.000 zł stanowiącą w mniemaniu Sądu odpowiednią wysokość zadośćuczynienia.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że swoje rozstrzygnięcie oparł na następujących ustaleniach:

Powód jest jednym z sześciorga dzieci tragicznie zmarłego. Jego relacje z ojcem, tak jak i pozostałego rodzeństwa były bardzo dobre. Nie dochodziło między nimi do konfliktów. Cała rodzina była ze sobą zżyta. W chwili śmierci ojca powód miał 21 lat. Dwa lata przed wypadkiem powód wyprowadził się do wynajętego mieszkania w P. w związku z rozpoczęciem studiów i podjęta pracą. W każdy jednak weekend i wakacje przyjeżdżał do rodzinnego domu. W chwili wypadku powód nie miał własnej rodziny.

Zaburzenia emocjonalne związane ze śmiercią ojca nie wypłynęły na funkcjonowanie zawodowe i osobiste. Jednak objawy lekowo-depresyjne utrudniają mu koncentrację, niekorzystnie wpływają na efektywność pracy i uczenia się. Sprzyjać to będzie utracie samozadowolenia i zaufania do siebie. Powód, choć kontynuuje rolę życiowe, jednak ponosi dużo większe koszty emocjonalne życia. Wskazana jest terapia psychologiczna. Powód stracił również motywację do nauki, chciał rzucić studia. Wsparcie znalazł w rodzinie i wśród najbliższych kolegów.

Warto zaznaczyć, że powyższa sprawa stanowi jedynie jeden z wielu przykładów rozstrzygnięć przyznających zadośćuczynienie z tytułu śmierci bliskiej osoby, a sądy w podobnych okolicznościach przyznawały dzieciom zmarłych rodziców tytułem zadośćuczynienia za cierpienia kwoty oscylujące w granicach zasądzonych w niniejszej sprawie.

 

Zapraszamy też na bloga o odszkodowaniach: www.blogoodszkodowaniach.pl

 

Bardzo mi miło, że przeczytaliście Państwo niniejszy artykuł. Mam nadzieję, że znaleźliście Państwo odpowiedź na swoje wątpliwości i pytania. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu z prawnikiem w Jarocinie. Zapraszamy tez do kontaktu z Kancelarią mieszkańców takich miast jak: Krotoszyn, Pleszew, Ostrów, Gostyń, Koźmin, Gizałki, Borek Wielkopolski, Kalisz

: Radca prawny Bartosz Kowalak Kancelaria Prawna w Jarocinie

Kościuszki 17 Jarocin

+48 575 641 021

adwokat@kancelariajarocin.pl

12 myśli na temat “Z wokandy Sądu Rejonowego w Jarocinie: zadośćuczynienie za śmierć ojca.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *