Home PagePorady prawneZadośćuczynienie za uraz smagnięcia biczem w wysokości 50.000 zł ! – istotne orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi.

Zadośćuczynienie za uraz smagnięcia biczem w wysokości 50.000 zł ! – istotne orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi.

Bartosz Kowalak- 2020-05-27

 

hkgoldstein0 / Pixabay

Tylko osoby, które doznały urazu dystorsji odcinka szyjnego kręgosłupa (tzw. uraz biczowy, WAD) w wyniku wypadku komunikacyjnego, kolizji, wiedzą, że może on spowodować poważną niepełnosprawność i wielkie cierpienie.

W stosunkowo nowym wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. akt: II C 173/18 z dnia 1 czerwca 2018 r., „Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki zadośćuczynienie w wysokości 50.000 zł lecz odliczył wypłaconą już z tego tytułu przez ubezpieczyciela kwotę 6.500 zł. Co do zasądzonych odsetek Sąd przyznał je zgodnie z przepisami za okres do 31 grudnia 2015 roku, a za okresy późniejsze odsetki ustawowe za opóźnienie, przy następującym stanie faktycznym:

W dniu 26 października 2011 roku około godziny 9 min 15 w Ł. na skrzyżowaniu ulic (…) doszło do wypadku drogowego. Powódka jadąc samochodem marki A. (…) podczas wykonywania skrętu w lewo została uderzona w tył samochodu przez M. S. prowadzącego pojazd marki R. (…) o numerze rejestracyjnym (…) W. Sprawca wypadku uznał swoją odpowiedzialność za spowodowanie wypadku składając stosowane oświadczenie na piśmie. Jego odpowiedzialność cywilną z tytułu ubezpieczenia OC polisa nr (…) ponosi (…) SA – pozwane w tej sprawie.

Pozwana uznała swoją odpowiedzialność i wypłaciła powódce kwotę 30.927,86 zł, w tym 6.500 zł tytułem zadośćuczynienia, 1.088,44 zł tytułem odszkodowania za koszty leczenia, 1.165,80 zł tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich i 22.155,57 zł tytułem utraconych dochodów.

W wyniku wypadku powódka doznała obrażeń ciała urazu kręgosłupa szyjnego. W szczególności w zakresie neurochirurgii powódka doznała urazu głowy bez utraty przytomności i urazu zgięciowo-skrętnego kręgosłupa szyjnego. Przez okres 1 miesiąca miała usztywnienie w kołnierzu szyjnym, wtedy przez ten czas zakres cierpień fizycznych był znaczny, a później umiarkowany. Koszty leczenia w zakresie tej specjalności to 713,81 zł za leki i 750 zł za wizyty lekarskie. Niezbędna pomoc osób trzecich to 2 godziny dziennie przez 2 miesiące, uszczerbek na zdrowiu po przedmiotowym wypadku – 10%.

U powódki nastąpiło pogorszenie stanu psychicznego polegające na występowaniu lęku, zaburzeń emocjonalnych pogorszenia nastroju i napędu co skutkuje 7% uszczerbku na zdrowiu.

W ocenie psychologa powódka doznała urazu psychicznego o znacznej sile traumatycznej także z uwagi na powtarzalność okoliczności, gdyż powódka uczestniczyła już wcześniej w dwu wypadkach w latach 2006 i 2011.

W ocenie neurologa uszczerbek na zdrowiu u powódki spowodowany przedmiotowym wypadkiem wynosi 5%, a wynika ze stwierdzonego pourazowego zespołu bólowo-korzeniowego kręgosłupa szyjnego z uwzględnieniem czynnika psychogennego sprzyjającego przewlekaniu zespołu bólowego. W zakresie urazów neurologicznych powódka wymagała pomocy osób trzecich w wymiarze 2 godzin dziennie przez 1 miesiąc po zdarzeniu i 4 godziny tygodniowo przez 8 kolejnych miesięcy.

W zakresie skutków wypadku ocenianych przez lekarza rehabilitanta powódka doznała skręcenia kręgosłupa szyjnego w mechanizmie „smagnięcia biczem” z naciągnięciem mięśni okołokręgosłupowych i tylko z tego powodu doznała długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%.

Wysokość odszkodowania z tytułu opieki osób trzecich Sąd oparł się na opiniach biegłych, a więc 2 godziny x 30 dni x 11 zł = 660 zł i 4 godziny x 32 tygodnie x 11 zł = 1.408 zł, co daje 660 zł +1.408 zł razem 2.068 złotych.

Powyższych ustaleń Sąd dokonał w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci wszystkich dokumentów załączonych do akt. Dodowom z dokumentów Sąd dał wiarę ponieważ nie budzą one wątpliwości co do okoliczności w nich zawartych.

Sąd przyjął za wiarygodne opinie biegłych lekarzy i psychologa. Sąd uznał je za fachowe, przekonujące, zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i obiektywny, tu dodać należy, że Sąd przyjął opinię biegłego neurochirurga w jej ostatecznym kształcie po zmianie ograniczeniu uszczerbku na zdrowiu związanego wyłącznie z wypadkiem z 15% na 10%.

Uzasadnienia wymaga też wysokość zadośćuczynienia po rozszerzeniu powództwa, w tym zakresie powódka dochodziła go w kwocie 50.000 zł. Sąd przyznał kwotę 43.500 zł, a więc uznał za zasadne adekwatne do doznanych cierpień, ich długotrwałość i uszczerbku na zdrowiu przyznanego przez biegłych łącznie 22%; wysokość zadośćuczynienia na 50.000 zł lecz odliczył wypłaconą już z tego tytułu przez ubezpieczyciela kwotę 6.500 zł.

Sąd zasądził tytułem renty na zwiększone potrzeby jedynie kwotę 100 zł miesięcznie zamiast żądanych 500 zł podnosząc, że opinie biegłych w tym zakresie wskazują na potrzebę wydatków leczenia ale głównie tu biegły rehabilitant z uwagi na samoistne schorzenia kręgosłupa.”

Przykład ten doskonale obrazuje, że zakłady ubezpieczeń również uznają swoją odpowiedzialność. W tym przypadku wypłacona kwota okazała się jednak zdecydowania zbyt mała w stosunku do kwoty przyznanej przez Sąd. Poszkodowana w tej sytuacji uzyskała wysokie zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu, co stanowi dowód na to, że Sądy rozumieją stanowiska powodów i nie lekceważą dolegliwości związanych z urazem biczowym.

 

Zostaw swoją myśl na temat “Zadośćuczynienie za uraz smagnięcia biczem w wysokości 50.000 zł ! – istotne orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *