Home PagePorady prawneZwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o rozwód

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o rozwód

Adwokat Anna Konrady- 2020-03-10

Wnosząc pozew o rozwód do Sądu należy pamiętać o uiszczeniu opłaty sądowej
w kwocie 600 zł.  W przypadku  gdy sytuacja majątkowa na to nie pozwala można wnieść do Sądu o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych powinien być wniesiony wraz z pozwem rozwodowym.  Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.  Co istotne, nawet jeżeli w naszej sprawie działa profesjonalny pełnomocnik, oświadczenie to powinno być podpisane przez osobę wnoszącą je.

Na skutek wniesienia takiego wniosku Sąd może:

  • Zwolnić od kosztów sądowych w całości, w tym wypadku strona wnosząca nie poniesie żadnych kosztów sądowych, w tym nie będzie zobowiązana do uiszczania żadnych opłat sądowych.
  • Zwolnić od kosztów sądowych w części, w tym przypadku strona wnosząca będzie zwolniona od kosztów sadowych co do określonej kwoty lub określonych opłat.
  • Oddalić wniosek.

Z doświadczenia prawników z naszej Kancelarii prowadzących przed Sądem Okręgowym
 w Poznaniu czy Sądem Okręgowym w Kaliszu  sprawy o rozwód wynika, iż większość osób wnoszących o orzeczenie rozwodu przez Sąd nie wnosi o zwolnienie od kosztów, być może dlatego, że przedłuża to okres oczekiwania na pierwszą rozprawę nawet o kilka miesięcy. Są jednak takie sytuacje, w których zwolnienie jest dla danej osoby jedyną szansą na rozpoczęcie batalii sądowej.

Co istotne jednak, należy wskazać, że w przypadku gdy Sąd orzeknie rozwód bez orzekania
o winie któregokolwiek z małżonków Sąd zwróci osobie wnoszącej pozew rozwodowy połowę wniesionej kwoty sądowej, tj. 300 zł.

Poniżej link do formularza oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

TygZam / Pixabay

Doceń i poleć nas

Zostaw swoją myśl na temat “Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o rozwód”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *